Sophiahemmets vårdgivare ackrediteras för specifika vårdområden för att bedriva verksamhet på Sophiahemmet efter noggrann genomlysning. Chefläkaren på Sophiahemmet ansvarar för ackrediteringssystemet.

Hög ambitionsnivå

All vård på Sophiahemmet ska hålla en hög kvalitet med högsta möjliga säkerhet. Vårdgivarna ska delta i relevanta kvalitetsregister och öppet redovisa sina resultat.

Ackrediterad vårdgivare vid Sophiahemmet

För att få bedriva vård på Sophiahemmet och använda sig av Sophiahemmets märke för ackrediterade vårdgivare har Sophiahemmet tagit fram en ackrediteringsmodell som beskriver de krav och riktlinjer vårdgivaren behöver följa. Illustrationen till höger (tårtan) beskriver vilka delar som ingår. Samtliga delar måste uppfyllas. Skulle det visa sig att en vårdgivare inte följer eller bryter mot någon eller flera delar i ackrediteringsmodellen kan Sophiahemmet komma att ompröva ackrediteringsbeslutet. Sophiahemmet ska stå för patientsäker vård. För oss är det grunden för kvalitet inom svensk hälso- och sjukvård.

Ackrediteringsmodellen omfattar

Lagar och förordningar
Avtal
 • Hyresavtal med Sophiahemmet
 • Samverkansavtal med Sophiahemmet
 • Avtal med landsting
 • Avtal med försäkringsbolag
 • Kollektivavtal
 • m.fl.
Etik och värdegrund
Sophiahemmets policys inom
 • Kvalitet
 • Hållbarhet
 • Basala kläd- och hygienrutiner
 • Bemötande
 • Varumärke
 • Mediapolicy
 • IT-säkerhet
Till toppen