Hög ambitionsnivå

Sophiahemmet är det privata sjukhuset för personlig och professionell medicinsk vård och omvårdnad och har ett starkt varumärke som ska borga för kvalitet och kompetens.

Detta innebär att stora krav ställs på de vårdgivare och medarbetare som är verksamma vid Sophiahemmet och därför finns ett ackrediteringsförfarande av vårdgivarna vid Sophiahemmet. Ackrediteringsförfarandet säkrar att alla Sophiahemmets vårdgivare uppfyller krav på hög kvalitet, patientsäkerhet och kompetens.

Ackrediterad vårdgivare på Sophiahemmet

Sophiahemmet ska stå för patientsäker vård. För oss är det grunden för kvalitet inom svensk hälso- och sjukvård. Illustrationen till höger ”tårtan”, beskriver vilka delar som Sophiahemmets ackreditering består av. Målet är att säkerställa att alla som verkar inom Sophiahemmet gör det enligt samma principer, regelverk och förhållningssätt.

Ackrediteringsmodellen omfattar

Lagar och förordningar

Avtal

 • Hyresavtal med Sophiahemmet
 • Samverkansavtal med Sophiahemmet
 • Avtal med landsting
 • Avtal med försäkringsbolag
 • Kollektivavtal
 • m.fl.

Etik och värdegrund

Sophiahemmets policys inom

 • Kvalitet
 • Hållbarhet
 • Basala kläd- och hygienrutiner
 • Bemötande
 • Varumärke
 • Mediapolicy
 • IT-säkerhet
 • m.fl.

Hjärtsäkert sjukhus

 • I enlighet med Svenska HLR-rådets riktlinjer vill vi att alla på Sophiahemmet medverkar till ett hjärtsäkert sjukhus. För det krävs utbildade personal, en väl fungerande larmorganisation och snabb tillgång till akututrustning.
Till toppen