Journaler gällande öppenvård förvaras av behandlande läkare i arkiv på respektive mottagning och ska rekvireras direkt från denna.

Det är alltså viktigt att ta reda på mottagningen/verksamheten och namnet på den patientansvariga läkaren innan journal rekvireras.

Journaler gällande slutenvård förvaras centralt i Sophiahemmets journalarkiv i tio år. Journaler äldre än tio år är destruerade med undantag av journaler gällande hjärtoperationer utförda på Sophiahemmet.

Observera att det finns två olika rekvisitionsblanketter, en för vårdgivare och en för patient. Blanketten skickas till namngiven behandlande läkare om begäran gäller öppenvård och till Vårdplaneringen om begäran gäller slutenvård:

Telefax: 08-406 21 55

Postadress: Vårdgivare, Sophiahemmet Sjukhus, Box 5605, 114 86 Stockholm

Önskas journalkopior från både öppen- och slutenvård, är det bästa sättet att vända sig till namngiven behandlande läkare.

Vid brådskande beställning av slutenvårdsjournal, utanför ordinarie öppettider, kan blankett för vårdgivare faxas till Vårdavdelningen:

Telefax: 08- 406 21 05

Skriftligt medgivande av patienten ska bifogas i förekommande fall.

Observera att en kostnad kan komma att debiteras beställaren för framtagning, kopiering och porto. Kontakta respektive mottagning för information och ev. prisuppgifter.

Till toppen