Vårdutbud

 • Astma/KOL-vård

  SHS_bildbyra_pollen_1200x800

  Husläkarmottagningen erbjuder en särskild mottagning för patienter med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). En specialistutbildad distriktssköterska utför regelbundna kontroller av patienter med dessa sjukdomar. Här utförs pricktester/allergitester och spirometrier, förmedlas livsstilsråd om bland annat kost, motion och rökstopp samt träning i att använda medicin och hjälpmedel.

 • Diabetesvård

  SHS_hlm_012_1200x800

  Husläkarmottagningen erbjuder en särskild mottagning för patienter med diabetes. En specialistutbildad distriktssköterska utför regelbundna kontroller av patienternas blodsocker, blodtryck, vikt och fotstatus, samt tillhandahålla hjälpmedel för behandling och egenkontroller såsom glukosmätare, testmaterial och nålar. Här ges också patientutbildning om sjukdomen, om självtester och livsstilsråd om bland annat kost och motion. Via diabetessköterskan ombesörjs också remiss till fotvårdsterapeut och till ögonbottenundersökning. Det krävs ej någon läkarremiss till den här diabetesmottagningen.

 • Hemsjukvård

  SHS_hlm_005_1200x800Husläkarmottagningen erbjuder sjukvård i hemmet inom närområdet erbjuds efter särskild bedömning. Vården skall vara mer än 14 dagar och gäller för patienter i alla åldrar och med varierande behov.

  Hemsjukvård är medicinska insatser så som att ge insulin, andra injektioner, dosettdelning, leverera APO-doser, sårvård, provtagning eller blodtrycksmätning samt omvårdnadsinsatser med stöd och uppföljning för både patient och anhörig.

 • Kurator/KBT-terapeut

  SHS_hlm_018_1200x800På husläkarmottagningen finns även möjlighet till samtal med kurator/KBT-terapeut.

  Via remiss från din husläkare erbjuds samtalsserie som består av personliga samtal enskilda/eller i grupp. Det kan gälla olika psykosociala svårigheter i din livssituation som påverkar din hälsa.

   

 • Provtagning

  SHNytt201402_DSC_1042.JPG Karolinska Universitetslaboratoriet har ett lokalt laboratorium i våra lokaler. För provtagning krävs remiss från din husläkare.

  ÖPPEN MOTTAGNING

  Mån-tors  08.00-12.00 13.00-16.00 Fre 08.00-12.00 13.00-15.45

  HEMSIDA

  www.karolinska.se/lab

  Läs mer inför provtagningen

 • Tobaksavvänjning

   

  SHS_bildbyra_livsstil_003_web_1200x800Vill du sluta röka eller snusa?

  Då har du som är listad på Husläkarmottagningen Sophiahemmet möjlighet att få träffa en av våra distriktssköterskor som är specialutbildad i tobaksavvänjning. Vi erbjuder individuella stödsamtal, vilket vanligtvis innebär 4-6 samtal. Tillsammans lägger vi upp en plan och finner strategier för att vidmakthålla tobaksfrihet.

  Vi erbjuder även rökavvänjning i grupp.

  Är du intresserad vänligen maila till stopsmoke@sophiahemmet.se

  Du kan även kontakta Sluta Röka Linjen för stödsamtal Sluta Röka Linjen tar emot samtal om tobaksfrågor. All personal är specialutbildad av Centrum för Tobaksprevention. Linjen är tänkt som ett kontinuerligt stöd. Du har möjlighet att ringa flera gånger. Informationshäften erbjuds gratis som är  kompletterande stöd till samtalen.

  Du kan ringa kostnadsfritt på 020-84 00 00 (ej från mobiltelefon).Från mobiltelefon ringer du 0771-84 10 10 och det kostar som ett vanligt mobilsamtal.

 • Vaccinationer

  sHS_hlm_027_1200x800

  Ska du ut och resa?

  Välkommen till vaccinationsmottagningen på Husläkarmottagningen! Vår personal har lång erfarenhet av vaccinationer och kan erbjuda det senaste inom resevaccination, ex gula febern och malariaprofylax.

  BOKA TID

  Tidbokning och rådgivning 08-406 22 30

  RESEVACCINATION, TBE-VACCIN OCH ÖVRIGA VACCINATIONER
  OBS! ENDAST EFTER TIDBOKNING

  Tidbokning Mån-fre 08.00-17.00
  Vaccination Tors 13.00-15.30

  Studentrabatt 10 % efter uppvisande av studentlegitimation.

 • Äldremottagningen

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Välkommen till vår äldremottagning!

  På Husläkarmottagningen Sophiahemmet har vi en mottagning speciellt för dig som är 75 år eller äldre och framför allt för dig som har behov av ett geriatriskt omhändertagande: t ex flera diagnoser, många läkemedel och återkommande sjukhusvistelser.

  Här sker dina besök i särskilda lokaler, i lugn miljö och med ett eget väntrum.
  Mottagningen bemannas av personal som har specialkunskaper inom äldrevård.

  Vi vill kunna erbjuda trygghet och kontinuitet både för dig som patient men även för dina anhöriga.

  Vi gör en helhetsbedömning avseende funktion, läkemedel och hjälpmedelsbehov.
  Tillsammans med dig planerar vi målsättningen med din framtida vård utifrån dina behov och önskemål.

  Vi erbjuder bland annat följande:

  • Möjlighet till läkemedelsgenomgång
  • Ett speciellt telefonnummer som går direkt till oss utan knappval
  • Möjlighet till planerade hembesök
  • Möjlighet att lista sig hos vår läkare som är specialist inom geriatrik
  • Längre tid vid mottagningsbesök
  • Vår medverkan vid vårdplaneringar i hemmet
  • Minnestest och vid behov uppföljning efter insättning av demensläkemedel

  På mottagningen arbetar en läkare (specialist i geriatrik) och en distriktssköterska. Vid behov finns möjlighet till bedömning av arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist.

  Vi har öppet måndag till fredag.

  Alla besök på äldremottagningen är
  planerade, det vill säga att du bokar en tid för att komma.

  Så här kontaktar du äldremottagningen:

  Telefon: 08-406 22 12
  Telefontid: mån- fre kl 08.00-09.00
  Telefonsvarare övrig tid

  Äldremottagningen vid Husläkarmottagningen Sophiahemmet
  Valhallavägen 91, Hus E, ingång 1.
  Vi finns en trappa upp. Hiss finns.
  Välkommen!

  Du kan fortfarande ringa till Husläkarmottagningen på 08-406 22 30. Blir du akut sjuk ringer du i första hand 112.

Uppdaterad: 28 februari, 2018

Scrolla till toppen