Dina upplevelser av vården och bemötandet styr vår utveckling

Här på Sophiahemmet Sjukhus arbetar vi kontinuerligt med utveckling av kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor tillsammans med våra patientansvariga läkare. Detta gör vi för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården och våra tjänster för dig som patient och ge dig den vård du är värd.

Målet för vårt arbete

Vårt övergripande mål är att tillgodose en så hög och jämn vårdkvalitet som över huvudtaget är möjligt. Det gör vi för att du som patient och kund ska få en god och säker vård och uppleva att vi håller vad vi lovar. För att lyckas med det måste vi förstå dina behov, krav och förväntningar. Nöjda patienter och kunder är vår drivkraft och kvittot på att vi är professionella. Läs gärna mer i vår kvalitetsredovisning samt patientsäkerhetsberättelse hur vi arbetar och har arbetat under 2016.

Sophiahemmet är kvalitetscertifierat

”För god och tidsenlig vård”. Så formulerade Drottning Sophia sin insiktsfulla vision för Sophiahemmet redan 1889. Den vårdvisionen håller fortfarande för dagens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, även om kravet på kvalitetssäkrade verksamheter och ledningssystem nu är inskrivet i lagen.

För att säkerställa att lagkraven uppfylls och patientsäkerheten och kvaliteten utvecklas och förbättras så har Sophiahemmet valt att ISO-certifiera verksamheterna. Sedan november 2008 är Sophiahemmet kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 och interna och externa revisioner hålls årligen för att ständigt förbättra och utveckla vårt ledningssystem. Förutom det så granskar vi kontinuerligt resultatet av vårt arbete för att säkerställa och utveckla vårdkvaliteten, vilket är ett led i vår strävan mot en så säker vård som någonsin möjligt.

Avsteg från dokumenterade vårdprocesser och rutiner och oväntade händelser i verksamheterna rapporteras till våra ansvariga chefer. Varje avvikelse analyseras och åtgärdas. Åtgärder följs sedan upp och utvärderas av verksamhetschefer och chefläkare, som är ansvarig för kvalitetsarbetet på Sophiahemmet.

Till toppen