Din upplevelse av vården mäts och utvärderas.

Utvärderingen görs i form av en patientenkät per mejl. Du har stora möjligheter att uttrycka dig fritt och peka på det som känns särskilt viktigt för dig. Dina upplevelser av vården och bemötandet är värdefull och lärorik kunskap för oss alla på Sophiahemmet.

I undersökningen 2016 deltog drygt 650 patienter. Nedan följer resultatet av patientutvärderingen 2016 inom våra fokusområden: väntetid, bemötande, helhet och information. Vi är mycket stolta över att 98 % av patienterna vill rekommendera oss.

  • 94 % av patienterna kommer in på bokad tid
  • 97 % av patienterna är nöjda med bemötandet
  • 95 % av patienterna är nöjda med helhetsintrycket
  • 93 % av patienterna är nöjda med informationen
  • 98 % av patienterna kan tänka sig att rekommendera Sophiahemmet

Nytt för 2016 är att våra tre mottagningar, Försäkringsmottagningen, Husläkarmottagningen och Hälsocentralen även genomför sina utvärderingar via en så kallad Touch Point. Det är en platta där du som patient kan svara på hur sjukhusupplevelsen varit genom att trycka på en display. Det tar bara någon minut och de är placerade på respektive mottagningsentré. Genom att man kan svara direkt i anslutning till besöket och att tekniken dessutom är sådan så är det mycket enkelt att medverka.

 

 

 

 

Till toppen