Hälsa och Hållbar utveckling

Dagens samhälle utvecklas i snabb takt och krav ställs på att leva bekvämt och tryggt. Hur värnar man om miljön samtidigt som man ej ger avkall på kravet på välstånd och äventyrar kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov? Det är en utmaning. På Sophiahemmet vill vi arbeta för en hållbar utveckling där hänsyn till miljö och aktivt miljöarbete med ständiga förbättringar ska vara en naturlig del av vårt arbete. Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet. Läs vår policy för hållbar utveckling här.

Sophiahemmet är miljöcertifierat

Sophiahemmet är miljöcertifierat sedan 2004, enligt SS-EN ISO 14001:2004 och har ett väl implementerat miljöledningssystem som årligen revideras internt av egna revisorer och av externt revisionsföretag. Intern revision är vår egen kontroll på att vi arbetar på rätt sätt. Syftet med de interna revisionerna är att ge ledningen information samt att säkerställa att verkligheten överensstämmer med miljöledningssystemet samt att miljöledningssystemet överensstämmer med standarden och lagkrav. Extern revision genomförs av tredje part och syftar till att undersöka om kraven i ISO14001 uppfylls liksom de lagkrav verksamheten omfattas av inom miljöområdet. Extern revision krävs för att bli miljöcertifierad.

Mål för vårt arbete

Hållbar utveckling och hälsa går hand i hand. Vårt mål är att vi skall minska vår miljöpåverkan och resursförbrukning med bibehållen god kvalitet. Det gör vi genom att utbilda våra medarbetare till att ta miljöhänsyn i handlingar och beslut till exempel genom att använda rätt läkemedel, ställa krav på våra leverantörer gällande transporter och inköp, minska kemikalieanvändningen och dra ner på pappersanvändningen. Sophiahemmets medarbetare arbetar kontinuerligt med miljöfrågor i samverkan med vårdgivare verksamma vid sjukhuset för att medverka till en hållbar och hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer i vår broschyr om hur vi arbetar långsiktigt med hållbar utveckling.

 

 

Till toppen