Sophiahemmets miljömål fastställs av ledningen vart femte år och utgår från miljöpolicyn samt de betydande miljöaspekterna.

För Sophiahemmet är de prioriterade miljöaspekterna koldioxidutsläpp, främst från transporter, läkemedlens miljöpåverkan, resursförbrukning och användning av miljöfarliga kemikalier. Verksamhetschef ansvarar för att handlingsplaner för miljöarbetet upprättas inom den egna verksamheten och resurser för arbetet ingår i ordinarie budget.

Sophiahemmets övergripande miljömål för perioden 2012- 2016 är:

  1. Minska utsläpp av klimatpåverkande gaser
  2. Minska energianvändningen för värme, kyla och el med 10 %
  3. Minska antalet engångsprodukter med 10 %
  4. Minska pappersförbrukningen med 10 %
  5. Minska förskrivningen av antibiotika
  6. Minska antalet produkter som innehåller PVC-plast

Resultatet av de övergripande miljömålen finner du i vår kvalitetsredovisning på sid 25, läs mer här.

Till toppen