Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och erbjuda den bäst möjliga vården.

Därför uppskattar vi om du berättar för oss om du inte är nöjd med bemötandet eller vården hos oss. Det finns flera sätt att göra detta på:

  • I första hand ska du kontakta personalen vid den aktuella mottagningen/vårdgivaren och framföra dina synpunkter. Du kan välja att tillskriva verksamhetschefen hos respektive vårdgivare.
  • Du kan också vända dig till Sophiahemmets chefläkare, helst per brev men också via e-post:
    Adress: Chefläkaren, Sophiahemmet Sjukhus, Box 5605, 114 86 Stockholm.
    E-post: Marie.WickmanChantereau@sophiahemmet.se.
  • Om du har frågor eller påpekanden som inte rör medicinska ärenden kan du skicka e-post till oss på info@sophiahemmet.se
  • Om du har klagomål på vården vid Sophiahemmet kan du som patient eller anhörig vända dig till Patientnämnden. Det är en fristående och opartisk instans som hanterar alla slags problem i offentligt finansierad vård. Vänligen observera att om du har kommit till Sophiahemmet via privat sjukvårdsförsäkring, är det försäkringsbolaget du ska vända dig till.
  • Om du själv eller en närstående råkat ut för en vårdskada eller om du upplevt bristande patientsäkerhet kan du framföra detta till Inspektionen för vård och omsorg. IVO ansvarar för att utreda patientklagomål, varför fel kan ha uppstått och vad som ska göras för att minimera risken att det händer igen.
  • Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du kontaktar då Patientförsäkringen LÖF.  Om vården är privat- eller privatförsäkringsfinansierad så gäller läkarens egen patientskadeförsäkring, kontakta då din vårdgivare.
Till toppen