Peter Seger

VD och Sjukhuschef Sophiahemmet

08-406 20 10

peter.seger@sophiahemmet.se

Henriette Ahlzén

Ekonomichef

08-406 20 18

henriette.ahlzen@sophiahemmet.se

Marina Dyfverman

Marknads- och kommunikationschef

08-406 20 17

marina.dyfverman@sophiahemmet.se

Anna-karin Falk

HR-chef

08-406 20 96

anna-karin.falk@sophiahemmet.se

Thomas Heibert

Chef Service Center

08-406 20 40

thomas.heibert@sophiahemmet.se

Åsa Larsson

Verksamhetschef Sjukvård, bitr. sjukhuschef

08-406 21 16

asa.larsson@sophiahemmet.se

Hilmar Gerber

Verksamhetschef Husläkarmottagningen

08-406 22 30

Maarit Korkeila Lidén

Verksamhetschef Försäkringsmottagningen

08-406 20 00

Aynur Metin

Verksamhetschef Hälsocentralen

08-406 22 50

Ragnar Sethson

CIO

08-406 20 22

ragnar.sethson@sophiahemmet.se

Marie Wickman Chantereau

Chefläkare

08-406 20 13

marie.wickmanchantereau@sophiahemmet.se

Till toppen