I undersökningen 2016 deltog drygt 650 patienter. Nedan följer resultatet av patientutvärderingen 2016 inom våra fokusområden: väntetid, bemötande, helhet och information.

  • 94 % av patienterna kommer in på bokad tid
  • 97 % av patienterna är nöjda med bemötandet
  • 95 % av patienterna är nöjda med helhetsintrycket
  • 93 % av patienterna är nöjda med informationen
  • 98 % av patienterna kan tänka sig att rekommendera Sophiahemmet

 

 

 

 

 

Till toppen