Välkommen till Christinakliniken!

 • Onkologisk specialistmottagning

  • SHS_Christinakliniken_002
  • SHS_Christinakliniken_004
  • SHS_Christinakliniken_005

  Christinakliniken är en onkologisk specialistmottagning som har funnits sedan 1983. Christinkliniken är nu en del av Aleris. Vår huvudsakliga inriktning är bröstdiagnostik, behandling och uppföljning av bröstcancer.

  Vi har även ett flertal läkare med specialistkompetens inom andra cancersjukdomar. För bedömning och second opinion tar vi emot patienter med andra cancerformer, så som prostatacancer, mag- och tarmcancer, hjärntumörer, hudcancer och palliativ vård.

  Vår medicinska behandlingsavdelning, ger cellgiftsbehandlingar till cancerpatienter, samt många andra infusions- och injektionsbehandlingar.

 • Sophiahemmet Sjukhus - en modern vårdgalleria

  Stora Sophia

  Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad vård till alla och har samlat närmare 350 specialistläkare med olika inriktning hos våra ca 50 självständiga vårdgivare. På Sophiahemmet får du en egen läkare som är ansvarig för din vård fullt ut under hela vårdtiden; det vi kallar ”patientansvarig läkare” (PAL). Alla vårdgivare på Sophiahemmet är ackrediterade att bedriva vårdverksamhet här. Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår värdegrund:

  Professionalism

  står för omhändertagande, lyhördhet, affärsmässighet och kvalitet.

  Engagemang

  står för ansvar, delaktighet, empati och respekt.

  Tillgänglighet

  står för samverkan, flexibilitet och öppenhet.

  Tradition

  står för kontinuitet, förnyelse, bemötande och atmosfär.

 • Sophiahemmets historia

  Sophiahemmet

  1884 startade Drottning Sophia en utbildning av sjuksköterskor i syfte att modernisera och förbättra sjukvården i Sverige. I brist på funktionella arbetsplatser där Sophiasystrarna kunde praktisera sina färdigheter byggdes och invigdes Sophiahemmet Sjukhus på Valhallavägen i Stockholm år 1889. Drottning Sophias vision om en god och tidsenlig vård för människor ur alla samhällsklasser är vägledande även idag – Sophiahemmets syfte förblir att främja god omvårdnad genom att bedriva utbildning och hälso- och sjukvård samt stödja patientnära forskning. Varumärket är starkt och förknippas med hög kvalitet. En kvalitet som genomsyrar såväl utbildningen som sjukvården för att säkerställa en trygg och säker vård.

Uppdaterad: 16 oktober, 2017

Scrolla till toppen