De senaste två veckorna har det nya coronavirusets utbredning dominerat medierna. Regeringen har i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, beslutat att det nya coronaviruset ska klassas som en samhällsfarlig sjukdom i Sverige. Detta samtidigt som de menar att risken för smittspridning här är låg.
Men vilka risker finns egentligen för smittan i Sverige? Vilka risker dominerar internationellt och vad bör vi tänka på inför utlandsresor i dagsläget?

I Sverige

Det finns ingen pågående smittspridning i Sverige i dagsläget. Den risken bedöms fortsatt som mycket låg.  Sverige deltog tidigare i en omfattande evakueringsinsats av europeiska medborgare. 11 svenska medborgare fanns bland de evakuerade och den 2 februari landade planet på svensk mark. Samtliga personer har testats upprepade gånger under resan, men ingen har testats positivt för coronaviruset. Folkhälsomyndigheten har däremot uppmanat de evakuerade till en frivillig isolering under den två veckor långa inkubationstiden.

I världen

Utbrottet är fortfarande störst i Kina, där det är bekräftat att smittan nu etablerat sig i samtliga provinser och även Hong Kong. De fem med flest drabbade är andra länder i Sydostasien (Japan, Thailand, Singapore, Sydkorea och Australien). Den 1 februari översteg för första gången sedan utbrottet antalet friskförklarade antalet döda. Samma dag bekräftades också att sjukvårdspersonal i Frankrike blivit smittad av viruset genom behandling av sjuka patienter. Det är det första fallet av den typen utanför Kina. Även ett tiotal fall där smittan överförts mellan människor utanför Kina har de senaste dagarna bekräftats.

Inför utlandsresor

För att minska risker vid resor är förberedelser viktiga och för att kunna fatta medvetna och välgrundade beslut krävs tillgång till information. Därför är det viktigt att noga fortsätta bevaka händelseutvecklingen kring det expanderande coronaviruset.

Utöver tillgång till information rekommenderas:

  • Håll en mycket god personlig hygien. Tvätta händerna frekvent, använd handsprit och undvik att beröra ansiktet i den mån det går.
  • Att väga resans nytta mot riskerna. Vi avråder från alla resor till Kina som inte är absolut nödvändiga.
  • Säkerställ att försäkringsskyddet är fullgott för resan. Ersättning kan exempelvis vara begränsad till platser som UD avråder från resor till, vilket i dagsläget omfattar bland annat Hubei-provinsen.
  • Beroende på var resan går, är det bra att ni förbereder er på omfattande in- och utresekontroller. Ett 40-tal länder har infört utökade kontroller som varierar i omfattning. Det kan exempelvis handla om temperaturkontroll, ifyllnad av enkäter, kortare intervjuer och liknande. Uppvisar någon resenär symptom kan det resultera i tvångsisolering. Därför bör allt resande undvikas om man känner sig sjuk.

Läs mer på 1177 Vårdguiden, Folkhälsomyndighetens hemsida och Krisinformation.se.

Till toppen