Bli opererad på Sophiahemmet

På Sophiahemmet genomförs årligen cirka 6700 operationer inom följande specialiteter:

  • Allmän kirurgi
  • Barnkirurgi
  • Fotkirurgi
  • Gynekologi
  • Obesitaskirurgi
  • Ortopedi och ryggkirurgi
  • Plastikkirurgi
  • Urologi

På operationsavdelningen är ditt välbefinnande och din trygghet alltid i fokus. På hela Sophiahemmet tillämpar vi det s k PAL-systemet (Patient Ansvarig Läkare) vilket innebär att din specialistläkare som tagit emot dig opererar själv och tar ansvar för dig hela vägen fram tills du får gå hem.

För mer information om operationer, se 1177 Vårdguiden.

Många kliniker ingår i vårdval Stockholm om har därmed avtal med landstinget, och många har avtal med försäkringsbolag eller tar även emot privat betalande patienter för operation. Kontakta respektive vårdgivare för att höra efter vilka typer av avtal som gäller där.

Inför operation

Du ska i god tid ha fått information om hur du förbereder dig inför operationen av din vårdgivare och PAL. Skulle du ha några frågor vänder du dig till kliniken. Du hittar kontaktuppgifter här.

Till toppen