Kvalitet och Miljö

 • Ett ständigt pågående arbete

  Sophiahemmet är kvalitetscertifierat

  ”För god och tidsenlig vård”. Så formulerade Drottning Sophia sin insiktsfulla vision för Sophiahemmet redan 1889. Den vårdvisionen håller fortfarande för dagens kvalitets- och omvårdnadsutveckling, även om kravet på kvalitetssäkrade verksamheter och ledningssystem nu är inskrivet i lagen.

  Sophiahemmet är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015. Vi granskar kontinuerligt resultatet av vårt arbete för att säkerställa och utveckla vår vårdkvalitet – så att vi kan ge dig den bästa vården.

  Avsteg från dokumenterade vårdprocesser och rutiner och oväntade händelser i verksamheterna rapporteras till ansvariga chefer. Varje avvikelse analyseras och åtgärdas. Åtgärder följs sedan upp och utvärderas av verksamhetschefer och chefläkare, som är ansvarig för kvalitetsarbetet på Sophiahemmet.

 • Kvalitetsredovisning

  Dina upplevelser av vården och bemötandet styr vår utveckling

  Vi arbetar kontinuerligt med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor tillsammans med våra patientansvariga läkare. Detta gör vi för att utveckla våra tjänster för dig som patient och ge dig den bästa vården.

  Läs mer om Sophiahemmets kvalitetsredovisning här.

 • Miljöarbete

  Hälsa och miljötänkande går hand i hand. Vi på Sophiahemmet medverkar aktivt till en hållbar och hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom göra medvetna, väl genomtänkta val på alla nivåer. Sophiahemmet är miljöcertifierat. Det betyder att sjukhuset uppfyller en rad krav när det gäller miljöarbetet. Idag ligger fokus på tre huvudområden: att minska koldioxidutsläppen, att minska resursanvändningen och att minska utsläpp av kemikalier och läkemedel till vatten eftersom sjukvården har en speciell påverkan på allt levande.

  Läs mer om Sophiahemmets miljöarbete här.

Uppdaterad: 4 maj, 2018

Scrolla till toppen