Kvalitet och Miljö

  • Ett ständigt pågående kvalitetsarbete

    Sophiahemmet är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015. Vi granskar kontinuerligt resultatet av vårt arbete för att säkerställa och utveckla vår vårdkvalitet – så att vi kan ge dig den bästa vården.

    Avsteg från dokumenterade vårdprocesser och rutiner och oväntade händelser i verksamheterna rapporteras till ansvariga chefer. Varje avvikelse analyseras och åtgärdas. Åtgärder följs sedan upp och utvärderas av verksamhetschefer och chefläkare, som är ansvarig för kvalitetsarbetet på Sophiahemmet. Läs om vårt kvalitetsarbete här och vår kvalitetsredovisning samt vår patientsäkerhetsberättelse.

  • Ett ständigt pågående miljöarbete

    Hälsa och miljötänkande går hand i hand. Vi på Sophiahemmet medverkar aktivt till en hållbar och hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom göra medvetna, väl genomtänkta val på alla nivåer. Sophiahemmet är miljöcertifierat. Det betyder att sjukhuset uppfyller en rad krav när det gäller miljöarbetet. Idag ligger fokus på tre huvudområden: att minska koldioxidutsläppen, att minska resursanvändningen och att minska utsläpp av kemikalier och läkemedel till vatten eftersom sjukvården har en speciell påverkan på allt levande.

    Läs mer om Sophiahemmets miljöarbete här.

Scrolla till toppen