Njurmedicin

På vår mottagning utreds medicinska njursjukdomar som inkluderar en stor grupp av diagnoser med varierande symtom och förlopp.

Om njursjukdomar

Många njursjukdomar ger inga symtom men kräver ändå utredning, regelbunden uppföljning och behandling.

Nedsatt njurfunktion kan ge komplikationer som högt blodtryck, blodbrist eller andra förändringar som visas vid blodprov.

Diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, hög ålder och inflammation i njurens kärlnystan är vanliga orsaker till njursvikt.

Vissa åkommor som drabbar njurarna (t ex njurstenar) tillhör den kirurgiska njurspecialiteten urologi och hänvisas dit.

 

På mottagningen

Här analyseras resultat av blod- och urinprover samt ultraljud av njurarna. Behandling syftar till att minimera risken för att njurfunktionen försämras. Vid besök diskuteras vad patienten själv kan göra för att må så bra som möjligt.

Patienter med avancerad njursjukdom eller som är njurtransplanterade, vårdas alltid vid en sjukhusklinik.

Laboratorieprover tas på Synlab Sophiahemmet (i samma byggnad) och sker oftast i samband med läkarbesöket. Röntgenundersökningar genomförs på Unilabs Sophiahemmet.

Våra specialister

Maarit Korkeila Lidén

Leg. läkare

Specialist i njurmedicin och internmedicin Verksamhetschef

Bild på