Njurmedicin

 • Om njurmedicin

  Medicinska njursjukdomar är en internmedicinsk specialitet som utreder och behandlar njursjukdomar. De medicinska njursjukdomarna inkluderar en stor och varierande grupp av sjukdomar med varierande symtom och förlopp.

  Många njursjukdomar ger inga symtom men kräver ändå utredning, regelbunden uppföljning och behandling av grundsjukdomen eller komplikationer såsom högt blodtryck. Omhändertagandet av många patienter med njursjukdom syftar framför allt till att undvika eller minimera risken för att njurfunktionen försämras. Behandling och vård av mera avancerad njursjukdom sker alltid vid en sjukhusanknuten njurklinik. Vissa åkommor som drabbar njurarna (t ex njurstenar) tillhör den kirurgiska njurspecialiteten urologi.

  Mer om njursjukdomar finns att läsa här.

 • Möt vår specialist i njurmedicin


  Maarit Korkeila Lidén

  Verksamhetschef på Försäkringsmottagningen
  Leg. läkare, specialist i njurmedicin och internmedicin

  Maarit Korkeila Lidén har lång klinisk erfarenhet inom njurmedicin från universitetssjukhus med särskilt intresse för njurmedicinsk öppenvård. Hon tar emot njurmedicinska patienter på remiss.

Scrolla till toppen