Privatbetald specialistvård

 • Betala själv

  Även du som inte har en sjukförsäkring, via arbetsplatsen eller privat, är välkommen till oss. Skicka gärna din förfrågan till SophiaDirekt.

  Som patient på Försäkringsmottagningen har du möjlighet till egenfinansierad sjukvård inom en rad specialistområden.

  Hos oss kan du boka och betala privat för läkarbesök inom följande specialiteter:

  • Allmänmedicin
  • Internmedicin, endokrinologi och diabetologi
  • Reumatologi
  • Medicinska njursjukdomar
  • Lungmedicin och allergologi

  Vi har hög tillgänglighet och ordnar vanligtvis din första besökstid snarast möjligt.

  Du är även välkommen till vår Sjuksköterskemottagning. Här erbjuder vi bland annat hjälp med såromläggning, vaccinationer samt besök hos diabetes-,  blodtrycks- eller reumatologsjuksköterska.

  Hos oss kan du göra din provtagning och röntgenundersökning via våra samarbetspartners inom Sophiahemmet, oftast samma dag som ditt besök.

  • Laboratorieprover och röntgenundersökningar

   Utredningskostnader tillkommer utöver kostnader för läkarbesök. Priset för utredningen är beroende på vilka prover som tas och vilka övriga undersökningar som görs. Priset för utredningen följer leverantörens gällande prislista som vi anlitar för utredningen.

   Betalning av provtagning, röntgen och eventuell annan utredning sker på plats hos de underleverantörer som vi anlitar och remitterar till.

  • Avbokningsregler

   Du kan avboka ditt besök avgiftsfritt fram till 24 timmar före avtalad besökstid. Vid avbokning mindre än 24 timmar eller uteblivet besök utan avbokning fakturerar vi för besöket enligt gällande prislista.

  • Sekretess

   Som vårdgivare har vi lagstadgad tystnadsplikt avseende ditt hälsotillstånd. Vi har ingen åtkomst till dina journaluppgifter hos andra vårdgivare utan fullmakt från dig.

   Journaluppgifterna lagras hos oss enligt patientjournallagen i 10 år. Vi beaktar GDPR vid kommunikation med patienter och kan inte använda e-post vid hantering av patientärenden utan endast vårt krypterade digitala verktyg i vårt journalsystem.

Scrolla till toppen