Sjuksköterskemottagning

 • Vår Sjuksköterskemottagning

  Till våra erfarna sjuksköterskor på Försäkringsmottagningen kan du komma för att exempelvis lägga om sår, ta bort stygn, få vaccin eller få hjälp med injektioner.

  Vi erbjuder även sjuksköterskemottagningar inom diabetes, reumatologi och hjärt- och kärlsjukdomar.

  Kontakta ditt försäkringbolag för bokning av tid. Om sköterskebesök inte ingår i din försäkring är du välkommen att boka och bekosta besöket själv. Vi hänvisar dig då till SophiaDirekt för ärendehantering och bokning.

   

 • Blodtrycksmottagning

  Hypertoni, högt blodtryck, är en av riskfaktorerna för stroke och hjärtkärlsjukdom. Det är därför av stor vikt med god blodtryckskontroll.

  Vår hypertonisjuksköterska har egen mottagning och ett nära samarbete med våra läkare. Hos vår sköterska får du mäta ditt blodtryck, ha samtal om råd och livsstilsfrågor samt får uppföljning av din behandling. För att kontakta vår hypertonisjuksköterska kontaktar du ditt försäkringsbolag. Ingår inte detta i din sjukförsäkring så är du välkommen att boka och bekosta besök själv. Du bokar då tid genom att ringa oss på 08-406 24 50.

  Läs gärna mer om högt blodtryck och hjärtsjukdomar på Hjärt-Lungfondens hemsida.

 • Diabetesmottagning

  Vår diabetessjuksköterska har egen mottagning och ett nära samarbete med våra endokrinologer. Hon ger stöd till egenvård, vårdplanerar och gör egna uppföljningar samt hjälper till att förskriva förbrukningsartiklar. För att komma i kontakt med diabetessjuksköterska hos oss kontaktar du ditt försäkringsbolag. Om besök till diabetessjuksköterska inte ingår i din sjukförsäkring så kan du ändå komma till oss, men bekostar då besöket själv. Välkommen att boka tid på 08-406 24 50.

  Diabetesförbundets hemsida kan du läsa mer om diabetes.

Scrolla till toppen