Våra erbjudanden

 • Företagsavtal - Friska företag satsar långsiktigt

  Vårt företagsavtal vänder sig till företag med fler än fem anställda. Vår styrka och vårt koncept är att hjälpa till att förebygga sjukdom med regelbunden och systematisk undersökning, vilket är ett långsiktigt hälsoalternativ.

  Vi ger möjlighet till en god kontinuitet mellan patient och läkare.

  Hälsoundersökningen finns som Två- eller Engångsbesök.  Rekommenderat intervall för hälsoundersökning:

  • Under 40 år vart tredje år
  • 40-50 år vartannat år
  • Över 50 år en gång per år

  Era anställda omfattas av företagsavtalet till och med det år de fyller 67 år. Läs mer på Läkarbaserad Hälsoundersökning om innehåll.

  Vi debiterar endast för utförda tjänster och vi håller reda på när det är dags för era medarbetare att kallas. Ni på företaget utser en kontaktperson inom er organisation. Kontaktpersonen meddelar oss 2 ggr/år eller fortlöpande hur bemanningen på företaget förändrats samt vidarebefordrar kallelserna till Hälsoundersökning som vi skickar ut.

  • Företagets kontaktperson

   Det är du som är länken mellan oss och företaget. Det vi önskar är att du två gånger/år sänder oss en uppdaterad lista över anställda med namn och personnummer. En god dialog mellan oss och företagets kontaktperson är något som vi strävar efter för att främja gott samarbete och att alla anställda känner sig välinformerade inför sitt besök.

   Vi skickar fortlöpande under året kallelser till dig, till de personer på företaget som skall göra hälsoundersökning hos oss och du distribuerar kallelserna och förmedlar tiden. Om några medarbetare vill byta sin tid inbördes är det dock mycket viktigt att vi meddelas, minst en dag i förväg. Om tiden inte passar och man inte kan byta med en kollega så är den personen varmt välkommen att höra av sig till oss om en ny tid.

   Vid utebliven hälsoundersökning eller avbokning mindre än 24 timmar innan besöket, har Hälsocentralen rätt att debitera 50% av avgiften. Vid övriga uteblivna eller avbokade besök mindre än 24 timmar innan, har Hälsocentralen rätt att debitera 100% av avgiften.

 • Hälsoabonnemang

  Hälsoabonnemanget bygger på årliga hälsoundersökningar och riktar sig till privatpersoner och mindre företag.  För mer information, se ”Läkarbaserad hälsoundersökning”.

  Efter genomgången hälsoundersökning kan övriga tjänster nyttjas enligt gällande prislista under 12 månader varefter abonnemanget förnyas med ny hälsoundersökning.

 • Seniorabonnemang

  Seniorabonnemanget gäller för dig som är 68 år eller äldre och bygger på årliga hälsokontroller. I abonnemanget ingår utökad provanalys och längre konsultationstid hos läkaren. För mer information, se ”Läkarbaserad hälsoundersökning”.

  Efter genomgången hälsoundersökning kan övriga tjänster nyttjas under 12 månader varefter abonnemanget förnyas igen med ny hälsoundersökning.

Scrolla till toppen