Läkarbaserad Hälsoundersökning

 • En del risker är mer värda att undvika än andra

  • SHS_HC_017-1200x800
  • SHS_HC_036-1200x800
  • SHS_HC_039-1200x800
  • SHS_HC_045-1200x800
  • SHS_HC_040-1200x800
  • SHS_HC_025-1200x800
  • SHS_HC_037-1200x800
  • SHS_HC_029-1200x800
  • SHS_HC_034-1200x800
  • SHS_HC_027-1200x800
  • SHS_HC_019-1200x800

  Här är några faktorer som kan ha negativ inverkan på din hälsa.

  • Högt blodtryck
  • Blodfettstegring
  • Blodsockerstegring
  • Övervikt
  • Bukfetma
  • Rökning
  • Alkoholöverkonsumtion
  • Stress
  • Låg fysisk aktivitet
  • Stillasittande liv

  Hos oss är det alltid en legitimerad sjuksköterska som tar hand om dig och utför provtagningen och ett antal tester.

  Vid andra tillfället träffar du din läkare som tillsammans med dig går igenom testresultaten, ditt hälso- och sjukvårdsformulär och genomför en kroppsundersökning. Beroende på resultat diskuteras och planeras eventuell behandling och/eller uppföljning.

 • Hälsoundersökning

  I din hälsoundersökning ingår följande:

  1, Provtagning

  Du träffar en sjuksköterska som tar följande prover:

  • Syntest, på långt och nära håll
  • Ögontryck på alla över 50 år
  • Hörseltest
  • Elektrokardiogram (EKG)
  • Blodtryck
  • Blodprovstagning – Se vilka prover som ingår
  • Vikt och längd
  • Bukhöjdsmätning
  • Lungfunktion
  • Urinprov
  • Avföringsprov avseende förekomst av blod för dig över 50 år

  Efter detta fyller du i vårt hälso- och sjukvårdsformulär som behandlar tidigare sjukdomshistorik och livsstil. Detta bildar tillsammans med prov- och testresultaten underlag vid mötet med din läkare.

  2, Läkarbesök och hälsostatus

  Du träffar din läkare som tillsammans med dig går igenom ditt frågeformulär och testresultaten samt genomför en kroppsundersökning, som omfattar:

  • Mun och svalg
  • Sköldkörtel
  • Lymfkörtlar
  • Hjärta och lungor
  • Bukorgan
  • Födelsemärken
  • Bröstkörtelvävnad på kvinnor
  • Prostata på män 50 år och äldre

  Efter detta sammanfattar du och din läkare din hälsostatus. Beroende på resultat diskuteras och planeras eventuell kompletterande utredning och om det är aktuellt, behandling/uppföljning.

 • Hälsoundersökning - Engångsbesök

  Vi kallar det för hälsoundersökning Engångsbesök då du besöker oss endast en gång. Innehållet är detsamma som i vår hälsoundersökning ovan.

  Först träffar du en legitimerad sjuksköterska som tar blodprover och utför följande tester:

  • Syntest, på långt och nära håll
  • Ögontryck på alla över 50 år
  • Hörseltest
  • Elektrokardiogram (EKG)
  • Blodtryck
  • Blodprovstagning – Se vilka prover som ingår
  • Vikt och längd
  • Bukhöjdsmätning
  • Lungfunktionstest (spirometri)
  • Urinprov
  • Avföringsprov avseende förekomst av blod för dig över 50 år

  Under tiden dina prover analyseras, ca 30 minuter, fyller du i ditt hälso- och sjukvårdsformulär över en kopp kaffe eller thé med smörgås.

  När blodproverna är analyserade träffar du din läkare och tillsammans går ni igenom ditt hälso- och sjukvårdsformulär samt resultaten av testerna och blodproverna.
  Läkaren gör en noggrann kroppsundersökning av:

  • Mun och svalg
  • Sköldkörtel
  • Lymfkörtlar
  • Hjärta och lungor
  • Bukorgan
  • Födelsemärken
  • Bröstkörtelvävnad på kvinnor
  • Prostata på män 50 år och äldre

  Utifrån detta sammanfattar du och din läkare ditt hälsostatus. Beroende på resultat diskuteras och planeras eventuell behandling och/eller uppföljning.

  Hälsoundersökning – Engångsbesök tar totalt ca 1,5 timme.

 • Hälsoundersökning - Senior

  Den här hälsoundersökningen vänder sig till dig som är eller blir 67 år i år eller äldre. Som Senior tar vi ett utökat provtagningspaket med fler analyser och du får längre tid hos läkaren.

  Först kommer du på en hälsoundersökning med en legitimerad sjuksköterska omfattande:

  • Längd
  • Vikt
  • Syntest
  • Ögontryck
  • Hörseltest
  • Elektrokardiogram, EKG
  • Blodtryck
  • Blodprovstagning – Se vilka prover som ingår
  • Lungfunktionstest, Spirometri
  • Urinprov
  • Avföringsprov avseende förekomst av blod

  Sedan är du välkommen tillbaka en annan dag för det uppföljande läkarbesöket. Då är blodproverna analyserade och tillsammans med din läkare går du igenom ditt hälso- och sjukvårdsformulär samt resultaten från hälsoundersökningen. Läkaren gör dessutom en noggrann kroppsundersökning av:

  • mun och svalg
  • sköldkörtel
  • lymfkörtlar
  • hjärta och lungor
  • bukorgan
  • födelsemärken
  • bröstkörtelvävnads undersökning på kvinnor
  • prostata undersökning på män

  Utifrån detta sammanfattar du och din läkare ditt hälsostatus. Beroende på resultat diskuteras och planeras eventuell behandling och/eller uppföljning.

Scrolla till toppen