Kvalitet och miljö

 • Ett ständigt pågående arbete

  Sophiahemmet är kvalitetscertifierat

  ”För god och tidsenlig vård”. Så formulerade Drottning Sophia sin insiktsfulla vision för Sophiahemmet redan 1889. Den vårdvisionen håller fortfarande för dagens kvalitets- och omvårdnadsutveckling, även om kravet på kvalitetssäkrade verksamheter och ledningssystem nu är inskrivet i lagen.

  I november 2008 lät vi genomföra en extern granskning av Sophiahemmets hela kvalitetssystem. Den visade att lagens krav på patientsäkerhet och kvalitetsutveckling överensstämde väl med kraven i SS-EN ISO 9001:2015, vilket resulterade i att Sophiahemmet tilldelades kvalitetscertifikat. Nu granskar vi kontinuerligt resultatet av vårt arbete för att säkerställa och utveckla vår vårdkvalitet – så att vi kan ge dig vården du är värd.

  Avsteg från dokumenterade vårdprocesser och rutiner och oväntade händelser i verksamheterna rapporteras till våra ansvariga chefer. Varje avvikelse analyseras och åtgärdas. Åtgärder följs sedan upp och utvärderas av verksamhetschefer och chefläkare, som är ansvarig för kvalitetsarbetet på Sophiahemmet.

  Husläkarmottagningen är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001:2008 respektive ISO 14001:2004.

 • Kvalitetsredovisning

  Dina upplevelser av vården och bemötandet styr vår utveckling

  Vi arbetar kontinuerligt med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor tillsammans med våra patientansvariga läkare. Detta gör vi för att utveckla våra tjänster för dig som patient och ge dig vården du är värd.

  Läs mer om Sophiahemmets kvalitetsredovisning här.

 • Kvalitetsdeklaration

  Att arbeta med kvalitet är en självklarhet för offentliga och privata verksamheter inom vård och omsorg. Men fram till idag har det inte funnits en gemensam modell för hur detta ska redovisas.

  Branschorganisationen Vårdföretagarna har därför tagit fram en kvalitetsdeklaration, där medlemsföretagen tydligt beskriver sitt kvalitetsarbete. Målet är att detta blir en norm för hela branschen.

  Kvalitetsdeklaration Husläkarmottagningen 2016

 • Nationella kvalitetsregister

  Nationella Diabetesregistret

 • Miljöarbete

  Hälsa och miljötänkande går hand i hand. Vi på Sophiahemmet medverkar aktivt till en hållbar och hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom göra medvetna, väl genomtänkta val på alla nivåer. Sophiahemmet är miljöcertifierat sedan 2004 enligt ISO 14001. Det betyder att sjukhuset uppfyller en rad krav när det gäller miljöarbetet. Idag ligger fokus på tre huvudområden: att minska koldioxidutsläppen, att minska resursanvändningen och att minska utsläpp av kemikalier och läkemedel till vatten eftersom sjukvården har en speciell påverkan på allt levande.

  Läs mer om Sophiahemmets miljöarbete här.

Scrolla till toppen