Vårdutbud

 • Astma/KOL-vård

  SHS_bildbyra_pollen_1200x800

  Husläkarmottagningen erbjuder en särskild mottagning för patienter med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). En specialistutbildad distriktssköterska utför regelbundna kontroller av patienter med dessa sjukdomar. Här utförs pricktester/allergitester och spirometrier, förmedlas livsstilsråd om bland annat kost, motion och rökstopp samt träning i att använda medicin och hjälpmedel.

  Vill du sluta röka eller snusa?
  Då har du som är listad på Husläkarmottagningen Sophiahemmet möjlighet att få träffa en av våra distriktssköterskor som är specialutbildad i tobaksavvänjning. Vi erbjuder individuella stödsamtal, vilket vanligtvis innebär 4-6 samtal. Tillsammans lägger vi upp en plan och finner strategier för att vidmakthålla tobaksfrihet.

  Vi erbjuder även rökavvänjning i grupp.

  Är du intresserad vänligen maila till stopsmoke@sophiahemmet.se

  Du kan även kontakta Sluta Röka Linjen för stödsamtal Sluta Röka Linjen tar emot samtal om tobaksfrågor. All personal är specialutbildad av Centrum för Tobaksprevention. Linjen är tänkt som ett kontinuerligt stöd. Du har möjlighet att ringa flera gånger. Informationshäften erbjuds gratis som är  kompletterande stöd till samtalen.

  Du kan ringa kostnadsfritt på 020-84 00 00 (ej från mobiltelefon). Från mobiltelefon ringer du 0771-84 10 10 och det kostar som ett vanligt mobilsamtal.

 • Diabetesvård

  Husläkarmottagningen erbjuder en särskild mottagning för patienter med diabetes. Två specialistutbildade distriktssköterskor utför regelbundna kontroller för att förebygga komplikationer och arbeta för god hälsa. Diabetesmottagningen tillhandahåller även livsstilssamtal, information om självtester, kost och motion. Vid behov förskrivs hjälpmedel och remiss för medicinsk fotvård. Ansvarig husläkare remitterar patienter med diabetes för ögonbottenfotografering.

  Under rådande pandemi har vi begränsad mottagning vilket kan resultera i förlängd väntetid.

  Diabetesmottagningens telefontid är måndag till onsdag kl 11.15-11.45 på telefonnummer 08-4062059.

  Välkommen!

 • Hemsjukvård

  Husläkarmottagningen erbjuder sjukvård i hemmet inom närområdet erbjuds efter särskild bedömning. Vården skall vara mer än 14 dagar och gäller för patienter i alla åldrar och med varierande behov.

  Hemsjukvård är medicinska insatser så som att ge insulin, andra injektioner, dosettdelning, leverera APO-doser, sårvård, provtagning eller blodtrycksmätning samt omvårdnadsinsatser med stöd och uppföljning för både patient och anhörig.

 • Provtagning

  För provtagning krävs remiss från din husläkare.

  Laboratorium

  Synlab Medilab Hus C Ingång 2 plan 1

  Öppettider

  Mån-tors 07.45-16.00
  Fre 07.45-15.15

  Hemsida

  Läs mer inför provtagningen på Synlab Medilabs hemsida.

 • Psykosocial verksamhet

  Husläkarmottagningen Sophiahemmet samarbetar med Nina Samtalsgruppen.

  I de flesta fall krävs remiss för kontakt med Nina Samtalsgruppen. Prata med din läkare i första hand eller ring mottagningssköterskan på tel 08-406 22 30 .

  För vuxna från 18 år

  Vi erbjuder korta behandlingsserier vid lindriga och medelsvåra depressioner, lindriga och medelsvåra ångesttillstånd, stressproblematik, psykosomatiska problem samt kriser, t ex separationer, allvarlig sjukdom eller dödsfall i familjen.

  För barn och unga 0-18 år

  Vi erbjuder bedömning och behandling av lindrig till måttlig psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

 • Tobaksavvänjning

   

  Vill du sluta röka eller snusa?

  Då har du som är listad på Husläkarmottagningen Sophiahemmet möjlighet att få träffa en av våra distriktssköterskor som är specialutbildad i tobaksavvänjning. Vi erbjuder individuella stödsamtal, vilket vanligtvis innebär 4-6 samtal. Tillsammans lägger vi upp en plan och finner strategier för att vidmakthålla tobaksfrihet.

  Vi erbjuder även rökavvänjning i grupp.

  Är du intresserad vänligen maila till stopsmoke@sophiahemmet.se

  Du kan även kontakta Sluta Röka Linjen för stödsamtal Sluta Röka Linjen tar emot samtal om tobaksfrågor. All personal är specialutbildad av Centrum för Tobaksprevention. Linjen är tänkt som ett kontinuerligt stöd. Du har möjlighet att ringa flera gånger. Informationshäften erbjuds gratis som är  kompletterande stöd till samtalen.

  Du kan ringa kostnadsfritt på 020-84 00 00 (ej från mobiltelefon). Från mobiltelefon ringer du 0771-84 10 10 och det kostar som ett vanligt mobilsamtal.

 • Äldremottagningen

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Välkommen till vår äldremottagning!

  På Husläkarmottagningen Sophiahemmet har vi en mottagning speciellt för dig som är 75 år eller äldre och framför allt för dig som har behov av ett geriatriskt omhändertagande: t ex flera diagnoser, många läkemedel och återkommande sjukhusvistelser.

  Här sker dina besök i särskilda lokaler, i lugn miljö och med ett eget väntrum.
  Mottagningen bemannas av personal som har specialkunskaper inom äldrevård.

  Vi vill kunna erbjuda trygghet och kontinuitet både för dig som patient men även för dina anhöriga.

  Vi gör en helhetsbedömning avseende funktion, läkemedel och hjälpmedelsbehov.
  Tillsammans med dig planerar vi målsättningen med din framtida vård utifrån dina behov och önskemål.

  Vi erbjuder bland annat följande:

  • Möjlighet till läkemedelsgenomgång
  • Ett speciellt telefonnummer som går direkt till oss utan knappval
  • Möjlighet till planerade hembesök
  • Möjlighet att lista sig hos vår specialistläkare
  • Längre tid vid mottagningsbesök
  • Vår medverkan vid vårdplaneringar i hemmet

  På mottagningen arbetar en specialistläkare och en distriktssköterska. Vid behov finns möjlighet till bedömning av arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist.

  Vi har öppet måndag till fredag.

  Alla besök på äldremottagningen är
  planerade, det vill säga att du bokar en tid för att komma.

  Så här kontaktar du äldremottagningen:

  Distriktssköterska

  Jämna veckor tis-fre 8-9, Udda veckor mån-tors 8-9.

  Telefon: 08-406 22 12

  Specialistläkare

  Torsdagar 11-12.

  Telefon: 08-406 21 70

  Äldremottagningen vid Husläkarmottagningen Sophiahemmet
  Valhallavägen 91, Hus E, ingång 1.
  Välkommen!

  Du kan fortfarande ringa till Husläkarmottagningen på 08-406 22 30. Blir du akut sjuk ringer du i första hand 112.

Scrolla till toppen