Podiatrikliniken

 • Specialistmottagning för behandling av fötter

  SHS_bildbyrå_fötter

  Podiatrikliniken erbjuder evidensbaserad behandling av fötter. Vi kan även bistå när problemet hänförs till den övriga rörelseapparaten.

  Vi arbetar under landstingets avtal för fotsjukvård, vilket innebär att frikort och enhetlig patientavgift gäller för mottagningsbesök. Remiss krävs.

  Vi tar även emot privatbetalande patienter. Vill du veta vad det kostar att betala själv, kontaktar du oss på mottagningen för mer information.

  • Remiss

   För att högkostnadskortet ska gälla krävs remiss (även för barn). När patienter remitteras till oss önskar vi en närmare beskrivning av problemets art.

   För remissvar, skriv gärna en mailadress eller ett faxnummer på remissen.

 • Sophiahemmet Sjukhus - en modern vårdgalleria

  Stora Sophia

  Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad vård till alla och har samlat närmare 350 specialistläkare med olika inriktning hos våra ca 40 självständiga vårdgivare. Alla vårdgivare på Sophiahemmet är ackrediterade att bedriva
  hälso- och sjukvård. Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår värdegrund:

  Professionalism

  står för omhändertagande, lyhördhet, affärsmässighet och kvalitet.

  Engagemang

  står för ansvar, delaktighet, empati och respekt.

  Tillgänglighet

  står för samverkan, flexibilitet och öppenhet.

  Tradition

  står för kontinuitet, förnyelse, bemötande och atmosfär.

 • Sophiahemmets historia

  Sophiahemmet

  1884 startade Drottning Sophia en utbildning av sjuksköterskor i syfte att modernisera och förbättra sjukvården i Sverige. I brist på funktionella arbetsplatser där Sophiasystrarna kunde praktisera sina färdigheter byggdes och invigdes Sophiahemmet Sjukhus på Valhallavägen i Stockholm år 1889. Drottning Sophias vision om en god och tidsenlig vård för människor ur alla samhällsklasser är vägledande även idag – Sophiahemmets syfte förblir att främja god omvårdnad genom att bedriva utbildning och hälso- och sjukvård samt stödja patientnära forskning. Varumärket är starkt och förknippas med hög kvalitet. En kvalitet som genomsyrar såväl utbildningen som sjukvården för att säkerställa en trygg och säker vård.

Scrolla till toppen