I år genomför Stockholm Gastro Center drygt 11 000 gastroskopiundersökningar. Det gör kliniken till Sveriges största privata endoskopienhet. Flera av undersökningarna görs med en pillerstor kamera som tar bilder under färden genom tarmsystemet.

Det är nästan sju år sedan Stockholm Gastro Center tog över ansvaret för de koloskopi- och gastroskopiundersökningar som Sophiahemmet fram till dess hade genomfört på röntgenavdelningen i egen regi.

Det första året genomfördes 3 500 undersökningar. Nu genomförs 11 000 undersökningar, vilket gör kliniken till Sveriges största privata endoskopienhet.

De flesta patienter har fått en remiss från sin husläkare, orsakerna kan vara allt från blod i avföringen till besvär med sura uppstötningar.

De vanligaste undersökningsmetoderna är fortfarande koloskopi och gastroskopi, men de har nu kompletterats med en metod som bygger på att patienten sväljer en pillerstor kamera som under resan genom tarmsystemet tar tusentals bilder som senare analyseras. Metoden ersätter inte de traditionella metoderna utan är ett viktigt komplement när en patient har problem i den sex meter långa tunntarmen.

Patienter med Crohns sjukdom eller ulcerös colit har fått en egen mottagning i Läkarhuset vid Odenplan. Skälet till det är att Stockholm Gastro Center vill renodla verksamheterna. Förhoppningen är att den här patientgruppen, som ofta har ett stort vårdbehov, ska få ett bättre omhändertagande än vad som är möjligt i en blandad verksamhet. Nytt är även att mottagningen på Sophiahemmet har fått en ny och mer ändamålsenligt reception.

– Ännu viktigare är att vi jobbar hårt med att mäta och utveckla kvaliteten på våra undersökningar. Vi vill både bli bättre på att upptäcka polyper eller andra åkommor i mage och tarm och minimera antalet komplikationer som kan uppkomma i samband med undersökning eller borttagande av polyper, säger Bengt Lavö, läkare och verksamhetschef på Stockholm Gastro Center.

Till toppen