Kvalitet och Miljö

 • Ett ständigt pågående arbete

  Gemensam introtext om kvalitetsarbete.

 • Kvalitetsredogörelse/redovisning

  Text

 • Nationella kvalitetesregister

  Vilka mätningar kliniken gör och resultat.

 • Kundnöjdhet

  Vilka mätningar kliniken gör och resultat.

 • Årsberättelse (?)

 • Miljöarbete

  Hälsa och miljötänkande går hand i hand. Vi på Sophiahemmet medverkar aktivt till en hållbar och hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom göra medvetna, väl genomtänkta val på alla nivåer. Sophiahemmet är miljöcertiferat sedan 2004. Det betyder att sjukhuset uppfyller en rad krav när det gäller miljöarbetet. Idag ligger fokus på tre huvudområden: att minska koldioxidutsläppen, att minska resursanvändningen och att minska utsläpp av kemikalier och läkemedel till vatten eftersom sjukvården har en speciell påverkan på allt levande.

 • Miljöcertifiering

  Xx-kliniken är miljöcertifierad enligt xxx-xxx sedan 20zxx.
  Bild på logotyp, omdömen och mätningar/certifieringar i kvalitet och miljöarbetet.

Scrolla till toppen