Diabetes & endokrinologi

Försäkringsmottagningens erfarna endokrinologer utreder och behandlar alla typer av endokrinologiska sjukdomar som till exempel diabetes och benskörhet.

Om endokrinologi

Endokrinologi är en internmedicinsk specialitet som utreder och behandlar sjukdomar i de organ som producerar hormoner.

Endokrinologiska sjukdomar beror på överskott eller brist på hormoner och orsakerna till detta kan vara många.

De vanligaste endokrinologiska sjukdomarna är diabetes, osteoporos (benskörhet), fetma och rubbningar i sköldkörteln.

På mottagningen

På mottagningen utförs långtidsuppföljning av blodsocker samt undersökningar av fötternas nervfunktion med hjälpmedlet Vibrosense. Vår diabetessjuksköterska finns tillgänglig för livsstilssamtal och förskriver även hjälpmedel till personer med diabetes.

Laboratorieprover och röntgenundersökningar ingår ofta i utredning vid endokrinologiska sjukdomar. Laboratorieprover tas på Synlab Sophiahemmet (i samma byggnad) och sker oftast i samband med läkarbesöket. Röntgenundersökningar genomförs på Unilabs Sophiahemmet.

Viktigt vårda din diabetes

Det är viktigt att en person med diabetes tar hand om sin sjukdom på bästa sätt. Det finns levnadsvanor som kan förändra graden av sjukdom och måendet för den som har diabetes.

Våra specialister

Erik Lindh

Leg. läkare

Specialist i endokrinologi, diabetologi och internmedicin

Bild på

Stefan Sjöberg

Leg. läkare

Specialist i endokrinologi, diabetologi och internmedicin

Bild på