Psykiatri

Psykisk ohälsa är ett växande problem som kan drabba alla. Våra specialister behandlar och följer upp patienter med psykiska besvär och sjukdomar.

Om psykisk ohälsa

Alla människor kan någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa som bland annat kan yttra sig genom oro, ångest och depression.

Det är vanligt med psykiska problem i samband med olika livshändelser och kriser  (t ex dödsfall eller skilsmässa) eller på grund av fysisk sjukdom. Det finns också en rad olika psykiatriska diagnoser som kan följa patienten genom hela livet.

Vid psykisk ohälsa kan det vara bra med  regelbunden kontakt med psykiatriker för uppföljning med samtal och läkemedelsbehandling.

På mottagningen

Här arbetar erfarna specialister i psykiatri som utreder och behandlar psykisk ohälsa och vid behov remitterar till psykolog för stöd med till exempel kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi.

Behandling av psykisk ohälsa innebär ofta läkemedelsbehandling  liksom regelbunden uppföljning med samtal om måendet och den aktuella behandlingen.

Laboratorieprover och röntgenundersökningar kan ingå i utredning av psykisk ohälsa. Laboratorieprover tas på Synlab Sophiahemmet (i samma byggnad) och sker oftast i samband med läkarbesöket. Röntgenundersökningar genomförs på Unilabs Sophiahemmet.

Psykisk ohälsa är vanligt

Psykisk ohälsa kan drabba alla människor. Men det finns hjälp att få.

Våra specialister

Anders Hansen

Leg. läkare

Specialist i psykiatri

Bild på

Lena Jarheim

Leg. läkare

Specialist i psykiatri

Bild på

Pia Klevemark

Leg. läkare

Specialist i psykiatri och gynekologi

Bild på