Utprovning av hörselhjälpmedel

 • Så går det till

  Vid första besöket görs en ordentlig utredning av din hörsel. Vi går igenom resultatet av hörselmätningarna och dina förutsättningar. Vi informerar om olika hörselhjälpmedel och utgår från dina önskemål och behov. Vi kommer tillsammans överens om vad du vill prova. Besöket tar cirka 1,5 timme.

  • Avtryck_700x467
  • _53A1413
  • Rebecka_700x467
  • Hedvig_Mor_700x467
  • Produkt_Oticon_700x467px
  • Produkt_Resound_700x467px

  Vid andra besöket programmerar vi dina hörselhjälpmedel. Vi går igenom inställningar, skötsel och hantering. Du får låna hem produkterna och använda dem i din dagliga miljö i 3-4 veckor. Besöket tar cirka 1,5 timmar.

  Vid återbesöket ansluter vi de hörselhjälpmedel som du har provat och tittar på hur du använt dem. Eventuella justeringar utförs. Vi tränar på skötsel och hantering. Väljer du att köpa produkterna ingår 2 års garanti.

Scrolla till toppen