Välkommen till oss på Hörcenter

 • Privat hörselvård utan väntan

  Hörcenter är en privat hörselklinik med erfarna legitimerade audionomer. Vi utför kvalificerade hörselundersökningar och har ett brett utbud av hörselhjälpmedel – alltid med den senaste tekniken, snygg design och bästa ljudkvalitet. Vi arbetar även med förebyggande hörselvård i form av individuellt anpassade hörselskydd.
  Ingen remiss behövs!

  Kontinuitet och personligt engagemang
  Hörcenter var en av de första privata hörselklinikerna i Sverige – vi startade redan 1987. Vi lägger stor vikt vid kontinuitet. Den audionom du träffar vid första besöket är den person du kan vända dig till i alla ärenden, såväl vid bokning av hörselundersökning, service och justeringar. Boka tid här. 

  • Pa_flera_vantrum_700x467px
  • Ch_pa_vantrum_700x467px
  • Vantrum_bok_700x467
  • Resultat_Li_Man_700x467px
  • shs_horcenter_balkong_001_1200x800

  Varmt välkommen!

 • Sophiahemmet Sjukhus - en modern vårdgalleria

  Stora Sophia

  Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad vård till alla och har samlat närmare 350 specialistläkare med olika inriktning hos våra ca 40 självständiga vårdgivare. Alla vårdgivare på Sophiahemmet är ackrediterade att bedriva
  hälso- och sjukvård. Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår värdegrund:

  Professionalism

  står för omhändertagande, lyhördhet, affärsmässighet och kvalitet.

  Engagemang

  står för ansvar, delaktighet, empati och respekt.

  Tillgänglighet

  står för samverkan, flexibilitet och öppenhet.

  Tradition

  står för kontinuitet, förnyelse, bemötande och atmosfär.

 • Sophiahemmets historia

  Sophiahemmet

  1884 startade Drottning Sophia en utbildning av sjuksköterskor i syfte att modernisera och förbättra sjukvården i Sverige. I brist på funktionella arbetsplatser där Sophiasystrarna kunde praktisera sina färdigheter byggdes och invigdes Sophiahemmet Sjukhus på Valhallavägen i Stockholm år 1889. Drottning Sophias vision om en god och tidsenlig vård för människor ur alla samhällsklasser är vägledande även idag – Sophiahemmets syfte förblir att främja god omvårdnad genom att bedriva utbildning och hälso- och sjukvård samt stödja patientnära forskning. Varumärket är starkt och förknippas med hög kvalitet. En kvalitet som genomsyrar såväl utbildningen som sjukvården för att säkerställa en trygg och säker vård.

Scrolla till toppen