Personuppgifter

 • Vår hantering av personuppgifter

  På Hörcenter månar vi om dina personuppgifter.
  Vi följer Patientdatalagen och även den nya Dataskyddsförordningen även kallad GDPR.
  Vad gäller journaluppgifter är det samma regler som tidigare. Alla har rätt att läsa sin journal. Utöver journal och bokning undviker vi i möjligaste mån hantering av personuppgifter.

  Personuppgiftsansvarig är: Hörcenter Sophiahemmet, Box 5605, 114 86 Stockholm
  Vårt dataskyddsombud heter Charlotte Hindrikes
  Har du som patient frågor angående vår hantering av personuppgifter ber vi dig kontakta oss antingen via telefon eller brevledes.

  Hörcenter
  Sophiahemmet Sjukhus
  Box 5605
  114 86 Stockholm

  08-406 28 38

Scrolla till toppen