Angela Marré-Lippitz Psykiatri

 • Psykiatrimottagning med akuttider

  SHS_psykiatri_Angela_Marre-Lippitz

  Angela Marré-Lippitz

  Legitimerad läkare, specialist i psykiatri och legitimerad psykoterapeut

  Mottagningen arbetar med personlighetsrelaterade problem, med depressioner och olika ångesttillstånd och har under många år behandlat människor med stressrelaterade besvär och utmattningssymptom. Vi är medvetna om behovet för en snabb intervention, därför erbjuder vi akuttider.

  Jag är sedan 1989 specialist inom psykiatri med legitimation som psykoterapeut. Jag bedriver även forskning i samarbete med läkemedelsindustrin och leder kurser i förebyggande stressbehandling.

  Ytterligare språkkunskaper: Tyska

  Har du en privat sjukvårdsförsäkring kontaktar du ditt försäkringsbolag som bokar tid hos oss. Om du inte har en privat sjukvårdsförsäkring och vill betala själv, kontaktar du oss på mottagningen för mer information.

  • Boka tid

   Välkommen att boka tid.

   Telefon

   Telefontid

   08-406 20 19 Mån-Fre 08.00-11.00
  • Adress

   Besöksadress

   Valhallavägen 91 Hus A Entréplan

   Postadress

   Angela Marré-Lippitz Psykiatri vid Sophiahemmet Sjukhus
   Box 5605
   114 86 Stockholm

 • Klagomål och synpunkter

  •  I första hand ska du kontakta verksamhetschef Angela Marré-Lippitz via brev. Adress: Verksamhetschef Angela Marré-Lippitz, Angela Marré-Lippitz Psykiatri, Sophiahemmet Sjukhus, Box 5605, 114 86 Stockholm.
  • Om du har klagomål på vården vid Sophiahemmet kan du som patient eller anhörig vända dig till Patientnämnden. Det är en fristående och opartisk instans som hanterar alla slags problem i offentligt finansierad vård. Vänligen observera att om du har kommit till Sophiahemmet via privat sjukvårdsförsäkring, är det försäkringsbolaget du ska vända dig till.
  • Om du själv eller en närstående råkat ut för en vårdskada eller om du upplevt bristande patientsäkerhet kan du framföra detta till Inspektionen för vård och omsorg. IVO ansvarar för att utreda patientklagomål, varför fel kan ha uppstått och vad som ska göras för att minimera risken att det händer igen.
  • Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du kontaktar då Patientförsäkringen LÖF. Om vården är privat- eller privatförsäkringsfinansierad så gäller läkarens egen patientskadeförsäkring, kontakta då din vårdgivare.
Scrolla till toppen