Per Stenkrona Psykiatri

 • Specialistmottagning i psykiatri

  SHS_psykiatri_Per_Karlsson

  Per Stenkrona

  Legitimerad läkare, specialist i psykiatri

  Psykiatrisk specialistmottagning för vuxna, med speciell inriktning på utmattningssyndrom, ångest, depressioner och psykosomatiska tillstånd.

  Jag bedriver klinisk forskning inom läkemedelsutveckling och psykiatri.

  Vi har vårdavtal med Stockholms läns landsting, vilket innebär att frikort och enhetlig patientavgift gäller för mottagningsbesök.

  Har du en privat sjukvårdsförsäkring kontaktar du ditt försäkringsbolag som bokar tid hos oss. Om du inte har en privat sjukvårdsförsäkring och vill betala själv, kontaktar du oss på mottagningen för mer information.

  På-uppdrag-av_svart_3B

  • Boka tid

   Välkommen att ringa oss för att boka tid.

   Telefon

   08-30 01 01

   E-post

   per.stenkrona@sophiahemmet.se
  • Adress

   Besöksadress

   Valhallavägen 91 Hus A Plan 2

   Postadress

   Per Stenkrona Psykiatri vid Sophiahemmet Sjukhus
   Box 5605
   114 86 Stockholm

 • Klagomål och synpunkter

  • I första hand ska du kontakta verksamhetschef Per Stenkrona via brev. Adress: Verksamhetschef Per Stenkrona, Per Stenkrona Psykiatri, Sophiahemmet Sjukhus, Box 5605, 114 86 Stockholm.
  • Om du har klagomål på vården vid Sophiahemmet kan du som patient eller anhörig vända dig till Patientnämnden. Det är en fristående och opartisk instans som hanterar alla slags problem i offentligt finansierad vård. Vänligen observera att om du har kommit till Sophiahemmet via privat sjukvårdsförsäkring, är det försäkringsbolaget du ska vända dig till.
  • Om du själv eller en närstående råkat ut för en vårdskada eller om du upplevt bristande patientsäkerhet kan du framföra detta till Inspektionen för vård och omsorg. IVO ansvarar för att utreda patientklagomål, varför fel kan ha uppstått och vad som ska göras för att minimera risken att det händer igen.
  • Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du kontaktar då Patientförsäkringen LÖF. Om vården är privat- eller privatförsäkringsfinansierad så gäller läkarens egen patientskadeförsäkring, kontakta då din vårdgivare.
Scrolla till toppen