Hälsoundersökning

Att ta hand om hälsan är viktigt! Vid en hälsoundersökning kan vi upptäcka sjukdomar i tid, få möjlighet att förebygga ohälsa och ge viktig information om hälsotillståndet.

Varför hälsoundersökning?

Hälsan är det viktigaste vi har men med åren förändras våra hälsotillstånd.  Därför är det viktigt att kontinuerligt följa upp det allmänna hälsotillståndet.

Det görs på bästa sätt med hjälp av en gedigen hälsoundersökning där möjliga riskfaktorer kan upptäckas i ett tidigt skede.

För att leva gott så länge som möjligt är det viktigt att dessutom få råd och stöd i vad man själv kan göra för att minimera risken för framtida hälsoproblem.

På mottagningen

Vår hälsoundersökning genomförs i tre steg:

1) Provtagning – Laboratorieprover tas på Synlab Sophiahemmet (i samma byggnad) senast tre dagar före hälsoundersökningen
2) Besök hos sjuksköterska (30 minuter) – för olika undersökningar
3) Besök hos läkare – (40 minuter) för genomgång av samtliga resultat

Resultat från hälsoundersökningen återkopplas alltid personligen – även när allt är normalt. Allt för din trygghet.

 

Undersökningar

Blodvärden
Blodfetter
Ämnesomsättning
Inflammation
Leverfunktion
Njurfunktion
Urinprov
PSA-test för män över 40 år
Avföringsprov för dig över 50 år

Hos sjuksköterskan

  • EKG och blodtryck
  • Längd, vikt och midjemått + bukhöjd
  • Synundersökning (tag med glasögon/linser)
  • Hörselundersökning
  • Mätning av lungfunktion

Hos läkaren

Läkaren gör en sammanfattande bedömning av hälsan utifrån provsvar och undersökningar.

Därefter förs en dialog om eventuella riskfaktorer och hur man bäst bevarar en god hälsa. Resultaten presenteras också via en digital rapport.

Vanliga frågor

Ska jag fasta inför hälsoundersökningen? Plus-ikon