Sjuksköterskemottagningar

På våra sjuksköterskemottagningar tar erfarna sjuksköterskor emot patienter för en rad olika undersökningar och behandlingar.

Hos oss

Våra  sjuksköterskor hjälper exempelvis till med att lägga om sår, ta bort stygn, vaccinera eller administrera injektioner.

Vi erbjuder även särskilda mottagningar med specialistsjuksköterskor inom diabetes, reumatologi och hjärt- och kärlsjukdomar.

Tidsbokning för försäkringspatienter: kontakta försäkringsbolaget
För privat betald vård, ring: 08-406 24 50 eller kontakta SophiaDirekt

Blodtrycksmottagning

På blodtrycksmottagningen arbetar en sjuksköterska med särskilda kunskaper om högt blodtryck – hypertoni – som är en av riskfaktorerna för stroke, hjärt-kärlsjukdom och njurproblem.

Här genomförs blodtryckskontroller, samtal om livsstilsfrågor, rådgivning, samt uppföljning av behandling. Allt i nära samarbete med våra specialistläkare.

Tidbokning för försäkringspatienter: kontakta försäkringsbolaget
För privat betald vård, ring: 08-406 24 50 eller kontakta SophiaDirekt

Diabetesmottagning

Vid diabetes är det viktigt att kontrollera blodsockret och införa hälsosamma livsstilsvanor.

På diabetesmottagningen ger vår diabetessjuksköterska stöd till egenvård, mäter blodsocker med hjälp av olika metoder samt förskriver förbrukningsartiklar. Arbetet sker i nära samarbete med våra specialistläkare.

Tidbokning för försäkringspatienter: kontakta försäkringsbolaget
För privat betald vård, ring: 08-406 24 50

Reumatologmottagning

På reumatologmottagningen arbetar en sjuksköterska med särskild inriktning mot reumatiska sjukdomar.

I nära samarbete med våra specialistläkare erbjuds undersökningar, olika typer av läkemedelsbehandlingar samt uppföljande kontroller.

Tidbokning för försäkringspatienter: kontakta försäkringsbolaget
För privat betald vård, ring: 08-406 24 50

Våra specialistsjuksköterskor

Berit Gustafsson

Diabetessjuksköterska

Bild på

Ingrid McLain

Blodtryckssjuksköterska

Bild på

Hanna Zachrisson

Reumatologsjuksköterska

Bild på