Välkommen till Sophia Direkt - vård du betalar själv

Sjuksköterska i telefonsamtal.

Din lots i vården

Sophia Direkt är en digital tjänst för dig som vill betala för din vård själv. Med denna tjänst har du möjlighet att få vägledning att boka ett läkarbesök, boka en vårdplats på vårdavdelningen, få ett intyg utfärdat eller boka en hälsoundersökning. Logga in med BankID och starta ditt ärende!

Tjänsten Sophia Direkt finns endast på svenska. Om du inte har BankID ber vi dig ringa istället.

Snabbt, enkelt och när det passar dig

Sophia Direkt är öppen dygnet runt. Du kan när du vill på dygnet logga in i tjänsten och påbörja ett ärende.

Våra erfarna medarbetare svarar i chatten måndagar-torsdagar kl. 08.30-15.00 och fredagar kl. 08.30-14.00.

Diabetesjuksköterska med kvinnlig patient

Diabeteskollen

Diabeteskollen riktar sig till dig som vill mäta och kontrollera ditt blodsocker eller lever med diabetes typ 2.

Kontakten inleds med en videokonsultation med en diabetessjuksköterska som kartlägger dina behov av vård och behandling. Vi erbjuder bland annat kontinuerlig glukosmätning under två veckor med tolkningsrapport, hjälpmedelsförskrivning samt läkarbesök inklusive omfattande provtagning (15 markörer).

Inledande konsultation 700 kr.

Hand som mäter blodtryck på patient

Hälsoundersökning

Hos oss kan du boka en privat hälsokontroll där du först träffar en sjuksköterska och sedan en läkare. Läkaren ger dig en sammanfattande bedömning av din hälsa utifrån provsvar och undersökningar. Därefter har ni en dialog om hur du bäst bevarar en god hälsa. Du får även med dig en sammanställning över dina värden.

Pris för privat hälsoundersökning från 5 700 kr och uppåt.

Två sköterskor i telefonsamtal

Privat läkarbesök

Har du ett allmänt vårdbehov kan du boka en tid hos någon av våra allmänspecialister och få hjälp med enklare utredningar och besvär.

Vi kan även erbjuda en så kallad second opinion inom specialiteterna endokrinologi och diabetologi. För att kunna boka detta krävs att du har en tidigare konstaterad sjukdomsdiagnos, men inte en pågående utredning hos en annan vårdgivare.

Priset för privat läkarbesök är från 2 500 kr och uppåt.
Priset för second opinion är från 3 100 kr och uppåt.

Priset är för ett läkarbesök. Tillkommande kostnader är till exempel utredningskostnader som eventuella provtagningar och röntgen och återbesökskostnader som telefonuppföljning och receptförskrivning, telefon- eller brevsvar.

kvinna med frukostbricka på vårdavdelning

Privat vårdplats

Om du eller din närstående har behov av exempelvis extra rehabiliteringsdygn efter en operation eller förberedelser inför en undersökning eller behandling kan ni boka en privat vårdplats på vår vårdavdelning.

Vår vårdavdelning har 40 vårdplatser och tar emot patienter helgfria vardagar. Här får du vård i världsklass, ett personligt bemötande och gedigen omvårdnad.

En förutsättning för att boka vårdplats på vårdavdelningen är att vårdbehovet går att tillgodoses under vårdtiden hos oss.

Pris för privat vårdplats från 9 000 kr per dygn och uppåt.

Patient på motionscykel

Intyg

Vi utfärdar de flesta typer av intyg. Exempel på intyg vi utfärdar är:

  • Adoptionsintyg
  • Körkortsintyg
  • Försäkringsintyg
  • Intyg inför arbete/studier utomlands
  • Intyg inför deltagande i idrottstävlingar

Vi förlänger inte sjukintyg utfärdade av andra läkare. Pris för intyg varierar från 1 100 kr och uppåt.

Vi på Sophiahemmet har jobbat med vård och omhändertagande av högsta kvalitet sedan 1889.

Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår värdegrund.

Läs mer om Sophiahemmet