Välkommen till Hjärt-lung-allergimottagningen

 • Använd munskydd vid vårdbesök

  Med anledning av Region Stockholms rekommendation den 16 februari till alla vårdgivare i regionen ska munskydd användas av alla patienter och övriga besökare vid vårdbesök hos alla vårdgivare på Sophiahemmet Sjukhus. Vi rekommenderar att munskyddet behålls på under hela besöket på Sophiahemmet.

  Se film om munskyddsanvändning

  Fortsätt håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du har symptom.

 • Specialistvård nära dig

  SHS_bildbyrå_pollen_web

  Vi utreder och behandlar hjärt-, lung- och allergisjukdomar. Mottagningen har vårdavtal med Stockholms läns landsting, vilket innebär att frikort och enhetlig patientavgift gäller för mottagningsbesök.

  Har du en privat sjukvårdsförsäkring kontaktar du ditt försäkringsbolag som bokar tid hos oss. Om du inte har en privat sjukvårdsförsäkring och vill betala själv, kontaktar du oss på mottagningen för mer information.

  • Hjärtsjukdomar

   SHS_018_1200x800

   Vi specialistbedömer, diagnostiserar och behandlar hjärtats sjukdomar.

   • Hypertoni
   • Bröstsmärta
   • Kardiella blåsljud
   • Arytmi
   • Hjärtrusningar
   • Preop bedömning
   • Kontroll efter hjärtop
   • Sekundär prevention
   • Livsstilsförändring

   Följande undersökningar och åtgärder är exempel på vad vi utför på mottagningen:

   • Vilo-EKG
   • Arbets-EKG
   • Ekokardiografi och Doppler
   • 24-timmars blodtrycksregistrering
   • Långtids EKG-registrering
   • Preoperativa bedömningar
  • Lung- och allergisjukdomar

   SHS_bildbyra_applen_webb

   Vi är specialister på att utreda, diagnostisera och behandla lung- och allergisjukdomar.

   Lungsjukdomar

   • KOL, emfysem
   • Astma
   • Lunginfiltrat
   • Hosta
   • Sarkoidos
   • Lungfibros
   • Andfåddhet
   • Infektioner/bronkit
   • Pleurasjukdomar

   Allergisjukdomar

   • Pollenallergier
   • Pälsdjursallergier
   • Kvalsterallergier
   • Bi- och getinggiftallergier
   • Födoämnesallergier
   • Läkemedelsallergier

   Vi utför bland annat följande åtgärder och behandlingar:

   • Spirometri
   • Specifik immunterapi och allergivaccination
   • Saturationsmätningar
 • Sophiahemmet Sjukhus - en modern vårdgalleria

  Stora Sophia

  Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad vård till alla och har samlat närmare 350 specialistläkare med olika inriktning hos våra ca 40 självständiga vårdgivare. Alla vårdgivare på Sophiahemmet är ackrediterade att bedriva hälso- och sjukvård. Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår värdegrund:

  Professionalism

  står för omhändertagande, lyhördhet, affärsmässighet och kvalitet.

  Engagemang

  står för ansvar, delaktighet, empati och respekt.

  Tillgänglighet

  står för samverkan, flexibilitet och öppenhet.

  Tradition

  står för kontinuitet, förnyelse, bemötande och atmosfär.

 • Sophiahemmets historia

  Sophiahemmet

  1884 startade Drottning Sophia en utbildning av sjuksköterskor i syfte att modernisera och förbättra sjukvården i Sverige. I brist på funktionella arbetsplatser där Sophiasystrarna kunde praktisera sina färdigheter byggdes och invigdes Sophiahemmet Sjukhus på Valhallavägen i Stockholm år 1889. Drottning Sophias vision om en god och tidsenlig vård för människor ur alla samhällsklasser är vägledande även idag – Sophiahemmets syfte förblir att främja god omvårdnad genom att bedriva utbildning och hälso- och sjukvård samt stödja patientnära forskning. Varumärket är starkt och förknippas med hög kvalitet. En kvalitet som genomsyrar såväl utbildningen som sjukvården för att säkerställa en trygg och säker vård.

Scrolla till toppen