Röda höstlöv

Om patientavgifter

Avgifter

Besök hos läkare på husläkarmottagning: 250 kr

Besök hos sjuksköterska, distriktssköterska, psykolog eller medicinsk fotsjukvård: 250 kr

Barn under 18 år: 0 kr

Besök för patienter 85 år eller äldre:  0 kr

Uteblivet besök

Uteblivet besök: 400 kr

Återbud måste lämnas senast 24 timmar före avtalad tid. Avgift för uteblivet besök på 400 kronor betalas även om besöket hade varit avgiftsfritt, exempelvis för frikortsinnehavare, för barn och ungdomar under 18 år, eller om patient har högkostnadsskydd/frikort.

Högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskydd innebär att patienten betalar högst 1 200 kronor för öppenvård och 2300 kronor för läkemedel under en period på 12 månader. Därefter gäller ett elektroniskt frikort i alla landets regioner och landsting.

Från och med 2023 höjs taket för högkostnadsskydd till 1 300 kr.

Läs mer om hur långt du har kvar till frikort eller för att beställa ett fysiskt kort:

Om frikort