Röda höstlöv

Om patientavgifter

Region Stockholm inför nya patientavgifter från och med 1 januari 2024
Avgifter

Besök hos läkare på husläkarmottagning: 275 kr

Besök hos sjuksköterska, distriktssköterska, psykolog eller medicinsk fotsjukvård: 275 kr

Besök på närakut: 375 kr

Barn under 18 år: 0 kr

Besök för patienter 85 år eller äldre:  0 kr

Uteblivet besök

Uteblivet besök: 400 kr

Återbud måste lämnas senast 24 timmar före avtalad tid. Avgift för uteblivet besök på 400 kronor betalas även om besöket hade varit avgiftsfritt, exempelvis för frikortsinnehavare, för barn och ungdomar under 18 år, eller om patient har högkostnadsskydd/frikort.

Högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskydd innebär att patienten betalar högst 1 400 kronor för öppenvård och 2 600 kronor för läkemedel under en period på 12 månader. Därefter gäller ett elektroniskt frikort i alla landets regioner och landsting.

Läs mer om hur långt du har kvar till frikort eller för att beställa ett fysiskt kort:

Om frikort