Sophiahemmet Sjukhus

Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad hälso- och sjukvård genom ett 40-tal självständiga vårdgivare inom de flesta vårdområden på uppdrag av Region Stockholm, vissa andra regioner i Sverige och försäkringsbolag. Du kan även betala för viss vård själv. Vi strävar efter att ge alla våra cirka 600 000 patienter per år vård i världsklass.

Sophiahemmets vårdgivare är ackrediterade enligt våra högt ställda krav. Även Sophiahemmets policys om värdegrund och bemötande ingår i ackrediteringskraven. Allt för att du som patient ska få ett professionellt, säkert och personligt bemötande. Skulle du ha klagomål eller synpunkter på vården finns det alltid möjlighet att kontakta oss.

Kvinnlig läkare talar med manlig patient

Vård du betalar själv

På Sophiahemmet verkar också vårdgivare som inte har avtal med Region Stockholm. Hos dem finns möjlighet att söka vård som betalas av patienten eller via privat sjukvårdsförsäkring.

Via Sophiahemmets digitala tjänst Sophia Direkt är det möjligt att boka hälsoundersökning, privat läkarbesök och vi tar även emot patienter på vår vårdavdelning.

Vårdavdelningen Sophiahemmet

Här får patienterna av ett varmt och personligt bemötande och erbjuds förstklassig vård i en unik miljö.

Vi på Sophiahemmet har jobbat med vård och omhändertagande av högsta kvalitet sedan 1889.

Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår värdegrund.

Läs mer om Sophiahemmet