Sophiahemmet Sjukhus

Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad hälso- och sjukvård genom ett 40-tal självständiga vårdgivare inom de flesta vårdområden på uppdrag av Region Stockholm, vissa andra regioner i Sverige och försäkringsbolag. Du kan även betala för viss vård själv. Vi strävar efter att ge alla våra cirka 600 000 patienter per år vård i världsklass.

Sophiahemmets vårdgivare är ackrediterade enligt våra högt ställda krav. Även Sophiahemmets policys om värdegrund och bemötande ingår i ackrediteringskraven. Allt för att du som patient ska få ett professionellt, säkert och personligt bemötande. Skulle du ha klagomål eller synpunkter på vården finns det alltid möjlighet att kontakta oss.

Använd munskydd vid vårdbesök

Med anledning av Region Stockholms rekommendation till alla vårdgivare i regionen ska munskydd användas av alla patienter och övriga besökare vid vårdbesök hos alla vårdgivare på Sophiahemmet Sjukhus. Vi rekommenderar att munskyddet behålls på under hela besöket på Sophiahemmet.

Se film om munskyddsanvändning.

Fortsätt håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du har symptom.

Vård du betalar själv

På Sophiahemmet verkar också vårdgivare som inte har avtal med Region Stockholm. Hos dem finns möjlighet att söka vård som betalas av patienten eller via privat sjukvårdsförsäkring.

På Sophiahemmet är det möjligt att boka hälsoundersökning, privat läkarbesök och vi tar även emot patienter på vår vårdavdelning.

Om Coronapandemin

Vårt viktigaste budskap är att följa de rekommendationer som kommer från våra myndigheter. Har du luftvägssymptom och/eller feber, stanna hemma och sök vård om ditt tillstånd försämras. Om du inte har så svåra symptom att du behöver uppsöka sjukhus akut, bör du i första hand kontakta din vårdcentral. Tänk dock på att ringa 1177 vid minsta tvekan om vart du bör vända dig!

Vänligen observera att medföljande inte kan följa med till besöket på Sophiahemmet. Behövs undantag eller ledsagning kontakta din vårdgivare före besöket.

Sophiahemmet har inte längre något uppdrag att vaccinera mot covid-19. Du hittar information om bokning på 1177.se.

"Att vaccineras mot covid-19 är mänsklighetens chans att bekämpa pandemin och de vaccin som används är säkra"

Helena Hervius Askling, vaccinforskare

Vi på Sophiahemmet har jobbat med vård och omhändertagande av högsta kvalitet sedan 1889.

Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår värdegrund.

Läs mer om Sophiahemmet