Använd munskydd vid vårdbesök

Med anledning av Region Stockholms rekommendation den 16 februari till alla vårdgivare i regionen ska munskydd användas av alla patienter och övriga besökare vid vårdbesök hos alla vårdgivare på Sophiahemmet Sjukhus. Vi rekommenderar att munskyddet behålls på under hela besöket på Sophiahemmet.

Se film om munskyddsanvändning.

Fortsätt håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du har symptom.

Vaccination fas 4

Sophiahemmet vaccinerar nu mot covid-19 fas 4 på uppdrag av Region Stockholm. Vänligen notera att alla bokningar sker via appen Alltid Öppet. Mer information om bokning hittar du på 1177.se. All vaccinering sker via ingång E3 och gäller endast för tidsbokade patienter. Se även våra frågor och svar  angående vaccination mot covid-19.

OBS! Följ skyltning till vaccinationsmottagningen vid ingång E3.

E-hälsomyndigheten utfärdar covidbevis för utlandsresor inom EU sedan den 1 juli 2021. Detta görs via covidbevis.se.

Sophiahemmet Sjukhus

Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad hälso- och sjukvård genom ett 40-tal självständiga vårdgivare inom de flesta vårdområden på uppdrag av Region Stockholm, vissa andra regioner i Sverige och försäkringsbolag. Du kan även betala för viss vård själv. Vi strävar efter att ge alla våra cirka 600 000 patienter per år vård i världsklass.

Sophiahemmets vårdgivare är ackrediterade enligt våra högt ställda krav. Även Sophiahemmets policys om värdegrund och bemötande ingår i ackrediteringskraven. Allt för att du som patient ska få ett professionellt, säkert och personligt bemötande. Skulle du ha klagomål eller synpunkter på vården finns det alltid möjlighet att kontakta oss.

Om Coronapandemin

Till dig som är patient på Sophiahemmet är vårt viktigaste budskap att du i första hand ska ta hand om dig och din hälsa och följa de rekommendationer och riktlinjer som kommer från våra myndigheter. Har du luftvägssymptom och/eller feber, stanna hemma och sök vård om ditt tillstånd försämras. Om du inte har så svåra symptom att du behöver uppsöka sjukhus akut, bör du i första hand kontakta din vårdcentral. Tänk dock på att ringa 1177 vid minsta tvekan om vart du bör vända dig!

Vänligen observera att medföljande inte kan följa med till besöket på Sophiahemmet. Behövs undantag eller ledsagning kontakta din vårdgivare före besöket.

Vård du betalar själv

På Sophiahemmet verkar också vårdgivare som inte har avtal med Region Stockholm. Hos dem finns möjlighet att söka vård som betalas av patienten eller via privat sjukvårdsförsäkring.

På Sophiahemmet är det möjligt att boka hälsoundersökning, privat läkarbesök och vi tar även emot patienter på vår vårdavdelning.

Du behöver inte vara sjukvårdspersonal för att hjälpa till i denna pandemi. Att tvätta händerna ofta och ordentligt är ditt viktigaste bidrag!

Vi på Sophiahemmet har jobbat med vård och omhändertagande av högsta kvalitet sedan 1889.

Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår värdegrund.

Läs mer om Sophiahemmet