Diabetesmottagningen

Husläkarmottagningen erbjuder en särskild mottagning för listade patienter med diabetes typ 2. Här arbetar specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning diabetessjukvård.

 

 

På mottagningen

Här arbetar vi för god hälsa och utför regelbundna kontroller för att förebygga komplikationer.

Diabetesmottagningen erbjuder även livsstilssamtal, information om självtester, kost och motion.

Vid behov förskrivs hjälpmedel och remiss skickas till medicinsk fotvård.

Patienter med diabetes typ 2 blir årligen kallade till distriktssköterska och vid behov till husläkare.

Kontakt med diabetessjuksköterska

Via SophiaHLM-online eller telefon till mottagningen:
08-406 22 30

Telefontid till diabetessjuksköterska måndag och onsdag
Tid: 11.15-11.45
Telefon: 08-406 20 59

Adress:
Husläkarmottagningen Sophiahemmet
Valhallavägen 91, Hus E, ingång 1

Viktigt att vårda din diabetes

"Det är viktigt att ta hand om sin diabetessjukdom för att minska risken för hjärt-, njur-, och ögonsjukdomar"

Stefan Sjöberg, specialist i endokrinologi, diabetologi och internmedicin