Diabetesvård på Sophiahemmet

Camp pro medarbetare med sko

Vårt diabetesnätverk

Sophiahemmet sjukhus erbjuder högspecialiserad diabetesvård hos flera av våra självständiga vårdgivare och våra mottagningar samarbetar aktivt i vården av patienter med diabetes. På detta sätt strävar Sophiahemmets nätverk efter att i möjligaste mån underlätta för de patienter som söker sig till oss.

Diabetesjuksköterska med kvinnlig patient

Diabeteskollen

Diabeteskollen riktar sig till dig som vill mäta och kontrollera ditt blodsocker eller lever med diabetes typ 2. Kontakten inleds med en videokonsultation med en diabetessjuksköterska som kartlägger dina behov av vård och behandling. Vi erbjuder bland annat kontinuerlig glukosmätning under två veckor med tolkningsrapport, hjälpmedelsförskrivning samt läkarbesök inklusive omfattande provtagning (15 markörer). Inledande konsultation 700 kr.

Anita fick hjälp av Diabeteskollen

För Anita blev Diabeteskollen hjälpen när hon mådde som sämst. Med ett stort stöd och goda råd har hon nu lyckats ändra sina levnadsvanor och mår bättre än på mycket länge!

Person som cyklar

Om diabetes

Diabetes är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som orsakas av bristande reglering av blodsocker. Vid typ 1-diabetes tillverkas kroppsegen insulin i alldeles för låga nivåer eller inte alls och behandlingen kräver alltid livslång insulinbehandling. Typ 2-diabetes utvecklas under en längre tid och det är inte ovanligt att man har typ typ-2 diabetes en tid utan att veta om det. Vid typ-2 diabetes är kroppens celler mindre känsliga för hormonet insulin, vilket kallas för insulinresistens samt att insulinproduktionen kan vara otillräcklig. Oavsett typ av diabetes är sjukdomen förknippat med ökad risk för komplikationer i form av hjärt-kärlsjukdom, njurpåverkan och ögonsjukdomar. Högt blodtryck och rubbningar av blodfetter är vanliga följdsjukdomar vid diabetes. Personer med typ 2-diabetes har god möjlighet att påverka sin sjukdom genom ändringar av livsstil som till exempel kostvanor och motion.

Patient på motionscykel

Varför god diabetesvård?

Det är viktigt med en individuell behandling av diabetes eftersom den påverkar både livskvaliteten och prognosen för sjukdomen. God diabetesvård innefattar medicinering kombinerad med egenbehandling i form av motion och god kosthållning. En förbättrad blodsockerkontroll får patienterna ofta att må bättre samtidigt som risken för komplikationer av sjukdomen blir mindre. Det finns ett omfattande utbud av olika typer av diabetesläkemedel och val av behandling samt behandlingsmål som skräddarsys enligt individuella behov.

Viktigt vårda din diabetes

"Det är viktigt att ta hand om sin diabetessjukdom för att minska risken för hjärt-, njur-, och ögonsjukdomar."

Stefan Sjöberg, specialist i endokrinologi, diabetologi och internmedicin

Att mäta blodsocker

Att kontinuerligt följa sitt blodsocker är nyckeln till att få kontroll på sin sjukdom och en förbättrad prognos av den. Blodsockernivåerna är det som styr hur behandlingen ska gå till och vad patienten behöver göra för att hantera sjukdomen. Det finns flera olika sätt att mäta blodsockret – genom ett stick i fingret, via en sensor som scannas av med mobiltelefon. Det så kallade långtidsblodsockret (HbA1c) tas fram med hjälp av ett blodprov.

Olika sätt att mäta

Det finns flera olika sätt att mäta blodsockret – något som är viktigt för att kunna kontrollera och behandla sjukdomen på rätt sätt.

Kvinnliga kollegor samtalar vid skrivbord

Hur blir jag patient?

Husläkarmottagningen Sophiahemmet har uppdraget att erbjuda diabetesvård inom primärvården för listade patienter. Det går även att betala för viss vård själv, exempelvis Diabeteskollen, vår tjänst som riktar sig till dig som vill mäta och kontrollera ditt blodsocker eller lever med diabetes typ 2. Fråga även gärna hos respektive vårdgivare vad de kan erbjuda.

Webbinarium om diabetes typ 2

Vad innebär det att ha diabetes typ 2 och varför är det viktigt att behandla sjukdomen? Vad kan sjukvården hjälpa till med och vad kan patienten själv göra för att må så bra som möjligt?

En hand håller i en guldpenna och fyller i blankett

Nationella diabetesregistret

För att kunna jämföra vården mellan olika vårdenheter och vårdgivare runt om i landet rapporterar de in data till det Nationella diabetesregistret. Detta bidrar till ny kunskap om vad som är bäst behandling och resultaten kan användas till förbättringsarbete eller forskning. Ju fler patienter som finns med  i diabetesregistret desto säkrare blir resultaten. Patienter som är registrerade kan när som helst be att få sina uppgifter i kvalitetsregistret raderade och begära att inga fler data rapporteras. Vi på Sophiahemmet rapporterar data till Nationella diabetesregistret.

Riktlinjer god diabetesvård

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård ger vägledning för vårdpersonal och rekommenderar behandlingar, metoder och mål för behandling vid diabetes. Rekommendationerna omfattar bland annat levnadsvanor, kontroll av blodsocker, diabeteskomplikationer och omvårdnad. Målet är att hjälpa patienter med diabetes på bästa sätt och vi på Sophiahemmet följer givetvis riktlinjerna! Mer nyttig information om diabetesvård finns även på Diabetesförbundets hemsida.

Vi på Sophiahemmet har jobbat med vård och omhändertagande av högsta kvalitet sedan 1889.

Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår värdegrund.

Läs mer om Sophiahemmet