Diabetesvård på Sophiahemmet

Camp pro medarbetare med sko

Vårt diabetesnätverk

Sophiahemmet sjukhus erbjuder högspecialiserad diabetesvård hos flera av våra självständiga vårdgivare och våra mottagningar samarbetar aktivt i vården av patienter med diabetes.

På detta sätt strävar Sophiahemmets nätverk efter att i möjligaste mån underlätta för de patienter som söker sig till oss.

Person som cyklar

Om diabetes

Diabetes är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som orsakas av bristande reglering av blodsocker.

Vid typ 2-diabetes är kroppens insulinproduktion för låg vilket leder till att sockret stannar kvar i blodet och att blodsockernivåerna blir för höga. Ett av problemen vid typ 2-diabetes är att kroppens celler är mindre känsliga för hormonet insulin, vilket kallas för insulinresistens.

Vid typ 1-diabetes har kroppen helt slutat tillverka insulin och även då har kroppen bristande förmåga att reglera blodsockret som blir för högt.

Diabetessjukdom är förknippat med en ökad risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, njursjukdomar och ögonsjukdomar.

 

 

Patient på motionscykel

Varför god diabetesvård?

Det är viktigt med en individuell behandling av diabetes eftersom den påverkar både livskvaliteten och prognosen för sjukdomen.

God diabetesvård innefattar medicinering kombinerad med egenbehandling i form av motion och god kosthållning.

En förbättrad blodsockerkontroll får patienterna ofta att må bättre samtidigt som risken för komplikationer av sjukdomen blir mindre.

Insulinet 100 år

År 2021 var det 100 år sedan insulinet upptäcktes och revolutionerade behandlingen av diabetes. Något som ses som ett av medicinhistoriens största genombrott och som förändrade synen på sjukdomen.

Sjukdomen är känd sedan århundraden, men vägen till en fungerande behandling har varit lång och krokig. Forskningen fortsätter för att hitta nya behandlingsmetoder, bland annat genom artificiell intelligens (AI).

Läs mer om insulinet och dess historia på sophianytt.se

Viktigt vårda din diabetes

"Det är viktigt att ta hand om sin diabetessjukdom för att minska risken för hjärt-, njur-, och ögonsjukdomar."

Stefan Sjöberg, specialist i endokrinologi, diabetologi och internmedicin

Att mäta blodsocker

Att kontinuerligt följa sitt blodsocker är nyckeln till att få kontroll på sin sjukdom och en förbättrad prognos av den. Blodsockernivåerna är det som styr hur behandlingen ska gå till och vad patienten behöver göra för att hantera sjukdomen.

Det finns flera olika sätt att mäta blodsockret – genom ett stick i fingret, via en sensor som scannas av med mobiltelefon eller scanner. Det så kallade långtidsblodsockret (HbA1c) tas fram med hjälp av ett blodprov.

Olika sätt att mäta

Det finns flera olika sätt att mäta blodsockret – något som är viktigt för att kunna kontrollera och behandla sjukdomen på rätt sätt.

Kvinnliga kollegor samtalar vid skrivbord
En hand håller i en guldpenna och fyller i blankett

Riktlinjer god diabetesvård

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård ger vägledning för vårdpersonal och rekommenderar behandlingar, metoder och mål för behandling vid diabetes.

Rekommendationerna omfattar bland annat levnadsvanor, kontroll av blodsocker, diabeteskomplikationer och omvårdnad.

Målet är att hjälpa patienter med diabetes på bästa sätt och vi på Sophiahemmet följer givetvis riktlinjerna!

Nationella diabetesregistret

För att kunna jämföra vården mellan olika vårdenheter och vårdgivare runt om i landet rapporterar de in data till det Nationella diabetesregistret. Detta bidrar till ny kunskap om vad som är bäst behandling och resultaten kan användas till förbättringsarbete eller forskning.

Ju fler patienter som finns med  i diabetesregistret desto säkrare blir resultaten. Patienter som är registrerade kan när som helst be att få sina uppgifter i kvalitetsregistret raderade och begära att inga fler data rapporteras.

Vi på Sophiahemmet rapporterar data till Nationella diabetesregistret.

Vi på Sophiahemmet har jobbat med vård och omhändertagande av högsta kvalitet sedan 1889.

Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår värdegrund.

Läs mer om Sophiahemmet