Vaccination mot covid-19

 • Om vaccination mot covid-19

  I nuläget kallas patienter som är 70 år och äldre!

   

  Viktig information till patienter som fått kallelsebrev från 1177

  Husläkarmottagningen Sophiahemmet har skickat ett eget brev till dig som ingår i vaccinationsfas 2 och 3 med instruktion om hur vi kommer att kalla dig.
  Detta brev anländer inom några dagar. Vi HAR INTE telefonbokning utan du kommer att få din kallelse via SMS. Vänligen läs brevet noga och följ anvisningarna. Detta för att det ska gå så lätt och smidigt som möjligt, då vi bara kan kalla i takt med hur mycket vaccin som anländer.

  Vaccination mot covid-19 på Husläkarmottagningen

  Husläkarmottagningen Sophiahemmet kallar till vaccinering mot covid-19 successivt i takt med att vaccin levereras till oss. Detta sker löpande i prioriteringsordning. Vi har nu inlett att kalla patienter i fas 2, det vill säga alla som fyller 65 i år och äldre samt patienter som ingår i någon riskgrupp och patienter inom LSS, varav de äldsta vaccineras först. När fas 2 är avslutad, inleds fas 3 som omfattar våra listade patienter som är 60-64 år samt de som är 18-59 år och som har någon kronisk sjukdom. Se även 1177 vårdguiden.

  Vaccination av övriga vuxna

  Övriga vuxna (fas 4) kommer därefter att erbjudas vaccinering enligt prioritetsordningen för vaccinering mot covid-19. Det kommer att ske när fas 2 och fas 3 är avslutad. Så snart det blir aktuellt kommer vi publicera mer information.

  Sophiahemmet Sjukhus uppdrag i vaccinationsprogrammet mot Covid-19 beslutas av Region Stockholm.

 • Så här blir du kallad

  Varmt välkommen att vaccineras mot covid-19 hos oss på Husläkarmottagningen Sophiahemmet. Vaccination sker löpande i prioritetsordning enligt Folkhälsomyndighetens direktiv. Vi börjar med de äldsta patienterna och fortsätter kalla patienter i takt med det antal doser vaccin som anländer till oss från Region Stockholm.

  Det är viktigt att du är väl förberedd och att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Därför har vi samlat all nödvändig information inför vaccination och det du behöver veta och göra.

  Har du ytterligare frågor, se frågor och svar nedan.

  • 1. Ladda ner vår app

   Din vaccinationstid får du via ett SMS till din telefon. För att säkerställa att vi har rätt telefonnummer dit vi skickar din vaccinationstid, ber vi dig att ladda ned vår app. Denna app kan du även använda framöver i dina kontakter med Husläkarmottagningen Sophiahemmet.

   Om du har en I-phone laddar du ner den via App Store. Använd gärna QR-koden:

   Om du har en Android-telefon laddar du ner den via Google Play. Använd gärna QR-koden:

    


   Om du inte har en smartphone, kan du även använda din dator för att registrera dig på följande hemsida.

  • 2. Registrera dig

   När du laddat ner appen, behöver du logga in och registrera din mailadress och ditt mobilnummer.

   Detta gör du med hjälp av mobilt BankID. När du loggat in, fyll i ditt mobilnummer och din e-postadress. Detta för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig!

   Ha gärna ”pushnotiser” påslaget för framtida kommunikation från oss.

   Om du inte har möjlighet att registrera dig i appen kommer vi kalla dig via SMS till det telefonnummer som finns registrerat hos oss sedan tidigare.

  • 3. SMS med din tid

   Din bokade vaccinationstid får du via ett SMS. Det ser ut som på bilden nedan. OBS! De patienter som ej har möjlighet att själva registrera sitt mobilnummer kommer vi ändå att kalla på samma sätt via SMS.

   Det råder stor osäkerhet kring hur många doser som levereras till Husläkarmottagningen Sophiahemmet varje vecka. Detta medför att vaccinationstider kommer att bokas med kort varsel. Du får din vaccinationstid ca 2-3 dagar före du ska vara hos oss med en påminnelse 24 timmar innan. Det är viktigt att du kommer i tid till din bokade vaccinationstid!

   Ombokning kan leda till att du får vänta längre på att få din vaccination. Om du får förhinder eller blir sjuk, avboka din tid. Information om hur du avbokar din tid finns i det informationsbrev du får med post från oss.

  • 4. Fyll i din hälsodeklaration

   När du kommer till Sophiahemmet för att få din vaccination, ska du ta med dig din ifyllda hälsodeklaration och din legitimation.

   Vänligen observera att om du har minsta sjukdomssymtom måste du stanna hemma och boka om din tid!

   Information om hur du bokar om din tid finns i din kallelseinformation.

   Vi gör vårt yttersta för att ditt besök hos oss sker på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

  • 5. Ta dig till vaccineringen

   Kom i utsatt tid, helst inte för tidigt och inte för sent! Observera att vaccinationen sker i Sophiahemmet Högskolas lokaler, hus R som ligger vid Sophiahemmets parkering som vetter mot Stadion.

   Bär gärna kortärmad eller ärmlös klädsel under t ex kofta för att underlätta vid vaccinationen.

   Vänligen notera att antalet parkeringsplatser på Sophiahemmet är begränsat. Vi ber alla våra patienter att försöka ta sig hit på annat sätt än med egen bil.

   Varmt välkommen!

 • Frågor och svar om covid-19-vaccination på Sophiahemmet

  • Vaccination på Husläkarmottagningen

   När börjar Husläkarmottagningen Sophiahemmet vaccinationen av personer som ingår i fas 1?
   Patienter som ingår i fas 1 (det vill säga patienter inom hemsjukvård och de med hemtjänst) är vaccinerade.

   När kommer Husläkarmottagningen Sophiahemmet börja vaccinera sina patienter som ingår i fas 2 och fas 3?
   Husläkarmottagningen Sophiahemmet har inlett vaccination av patienter i fas 2. Denna fas omfattar patienter som är listade hos oss och som fyller 65 i år och äldre, varav de äldsta vaccineras först, och patienter som ingår i någon riskgrupp. Därefter inleds fas 3 som omfattar våra listade patienter som är 60-64 år samt de som är 18-59 år och som har någon kronisk sjukdom. Observera att vi strikt följer den vaccinationsordning som bestämts av Folkhälsomyndigheten.

   Hur vet jag att det är dags för mig att vaccineras?
   För fas 2 gäller följande: Tid till vaccination meddelas via ett sms, direkt till din telefon. Detta sker 2-3 dagar innan, med en påminnelse 24 timmar före du ska vara hos oss. För att säkerställa att vi har rätt telefonnummer, ber vi våra patienter att ladda ned denna app: husläkarmottagn.sophiahemmet som finns på App Store (för I-phone) och Google Play (för Android).

   När du laddat ner appen, ser vi gärna att du med hjälp av mobilt BankID  loggar in och registrerar ditt mobilnummer och även din mailadress. Detta för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig!

   När blir jag kallad till vaccination?
   I takt med att vaccin finns hos oss blir de patienter som står på tur kallade.

   Vilket vaccin kommer ni att använda på Sophiahemmet?
   Sophiahemmet kommer att använda det vaccin som regionen tilldelar oss. Vilket vaccin vi kommer att använda kan dock komma att ändras beroende på nationell och regional tilldelning.

   Hur går vaccinationen till på Sophiahemmet?
   Vaccination kommer att ske i hus R (följ skyltning på området till hus R) och genomförs med hjälp av ett noga uttänkt flöde. Allt för att undvika risk för smittspridning och för att vaccinationen ska ske så smidigt som möjligt. När du kommer till din vaccinationstid kommer vi att ta tempen på dig för att säkerställa att du inte är sjuk. Vi uppmanar alla våra patienter och besökande att använda munskydd på Sophiahemmet. Ledsagare finns på plats för den som behöver. Efter vaccination ska patienter sitta ned i minst 15 minuter. Det finns särskilt avsatta lokaler till detta.

   Vad ska jag tänka på inför vaccinationen?
   Kom på utsatt tid (helst inte för tidigt och inte för sent!). Tänk på att det kan vara svårt att få en parkering. Bor du nära – ta gärna en promenad till oss. Om du måste ta bilen kan ett bra alternativ vara att vänta i bilen till din tid för vaccination är inne. Använd gärna kortärmad klädsel för att underlätta vaccinationen. Om du har sjukdomssymtom måste du stanna hemma!

   När får jag en tid till nästa vaccinationstillfälle?
   Efter du fått din första vaccination ska du redan på plats boka tid för nästa vaccinationstillfälle. Det gör du hos den administrativa personalen som finns i anslutning till vaccinationslokalen. Det är viktigt att du gör detta före du lämnar Sophiahemmet efter din första vaccinationsdos.

   Vad ska jag tänka på efter jag blivit vaccinerad med dos nummer ett?
   Att du säkerställt tid för dos 2 och att du fått med dig information och hälsodeklaration inför nästa vaccination. Det är vanligt att patienter upplever olika effekter av vaccinet såsom smärta och svullnad vid insticksstället, trötthet, huvudvärk, muskelvärk, frusenhet, ledvärk och feber.
   Tänk därför på att ha febernedsättande eller smärtstillande läkemedel hemma vid behov.
   Om du upplever oönskade effekter av vaccinet ska du rapportera dessa till Läkemedelsverket.

   När ska jag kontakta sjukvård akut?
   Vid andningssvårigheter ska du alltid ringa 112 omgående.

   Vad ska jag tänka på inför vaccinationstillfälle nummer två?
   Att du samma dag för vaccination dos 2 fyller i och tar med dig en ny hälsodeklaration samt information om din första vaccinationsspruta som du fick med dig vid vaccinationstillfälle nummer ett. I övrigt gäller samma sak som inför dos 1: kom på utsatt tid (helst inte för tidigt och inte för sent!). Använd gärna kortärmad klädsel för att underlätta vaccinationstillfället.

   Vad ska jag tänka på efter vaccinationsdos nr 2? 
   Du ska sitta ned och vänta i 15 minuter, därefter är du färdigvaccinerad! 2 veckor efter denna dos har vaccinets effekt verkat fullt ut. Men fortsätt att hålla dig uppdaterad och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer, även när du är vaccinerad.
   Det beror på flera saker:
   • Efter sista dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.
   • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
   • Det finns också en liten risk att du kan bli smittad och sprida viruset, även om du själv inte får symtom.
   • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

   Får jag något vaccinationspass/intyg efter mina vaccinationer?
   Det finns inget nationellt vaccinationsintyg just nu.  Arbete pågår. Alla vaccinationer som genomförs registreras i det nationella vaccinationsregistret Vaccinera.

   Jag har fått min första vaccinationsdos hos annan vårdgivare/på annan ort än Husläkarmottagningen Sophiahemmet. Kan jag få min dos 2 hos er?
   Nej. Har du fått din första vaccinationsdos hos någon annan vårdgivare eller i en annan region ska du ta dos nummer 2 hos samma vårdgivare. Detta för att säkerställa att du får rätt vaccin och att doser finns att tillgå.

  • Om covid-19-vaccin

   Varför ska jag vaccinera mig?
   Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö av sjukdomen covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen i samhället. Därför är det viktigt att många personer väljer att vaccinera sig.

   Kan jag välja vilket vaccin jag vill ha?
   Nej, det finns en begränsad tillgång på olika vacciner. Vänligen observera att ingen kan välja leverantör av vaccin, varken vårdgivare eller patienter utan den nationella och regionala tilldelningen gäller.

   Varför får jag inte välja vaccin?
   Ingen vårdcentral och därmed inte heller patienterna, kan välja leverantör av vaccin utan den nationella och regionala tilldelningen gäller. Vi varken kan eller får ge denna möjlighet att välja då målet och uppdraget är att vaccinera så många som möjligt så snabbt som möjligt.

   Varför kan jag inte få veta innan vaccineringen vilket vaccin jag kommer att få?
   Vi vet inte vilket vaccin just du kommer att få och kan därmed inte informera om det i förväg. Vi använder de vaccin vi tilldelas via den nationella och regionala tilldelningen inför varje vaccinationstillfälle.

   När efter genomförd vaccination är jag skyddad från att få covid-19?
   Det tar minst en vecka efter sista dosen i vaccinationsserien, innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd.

   Kan jag leva som före pandemin, när jag blivit vaccinerad?
   Alla som har vaccinerat sig behöver ändå fortsätta att följa rekommendationerna för att hindra smittspridning. Du kan trots vaccinationen fortfarande få virusinfektionen och vara smittsam även om du själv inte kan bli svårt sjuk. Därför bör du fortsätta att följa utvecklingen och, som tidigare: stanna hemma vid symtom, hålla avstånd till andra människor och tvätta händerna ofta.

  • Bra länkar för dig som vill läsa mer

   Folkhälsomyndigheten

   1177 Vårdguiden

   Läkemedelsverket

   Krisinformation

   Socialstyrelsen

   Regeringen

Scrolla till toppen