Labprover Hälsoundersökning Premium Senior

 

     LABPROVER SENIOR

     MARKÖR FÖR

B-Hb, hemoglobin Blodvärdet. Lågt vid blodbrist (anemi).
B-EPK, erytrocyter Antal röda blodkroppar. Lågt vid blodbrist.
B-EVF, erytrocyter volymfraktion Antal röda blodkroppar i förhållande till totala blodmängden.
Erc-MCV Storlek på röda blodkroppar.
Erc-MCH Hemoglobininnehållet per röd blodkropp.
Erc-MCHC Hemoglobinkoncentration per röd blodkropp.
B-LPK, leucocyter Antal vita blodkroppar. Ökar vid infektion.
B-TPK, trombocyter Antal trombocyter. Har betydelse för blodets koagulation.
S-TIBC Kontroll av eventuell järnbrist.
S-Järnmättnad Kontroll av eventuell järnbrist.
B-SR, sänkningsreaktion Ökar vid inflammatoriska sjukdomar och infektionssjukdomar. Används också för att följa sjukdomsförlopp.
S-CRP Akutfasprotein som stegras vid bakteriella infektioner.
S-Kreatinin Kontroll av njurarnas funktion.
S-Natrium Kontroll av kroppens vätske- och saltbalans.
S-Kalium Kontroll av kroppens vätske- och saltbalans. Följs vid behandling med vätskedrivande mediciner och hjärtmediciner.
S-Kobalamin Vitamin B12 (kobalamin) är nödvändigt för nybildning och underhåll av celler, bl a för att nervsystemet ska fungera.
S-Calcium Calcium har stor betydelse för många av kroppens funktioner, t ex njurar, tarm, nervsystem och skelettuppbyggnad.
S-Albumin Bildas i levern och har betydelse för hur vätskan fördelas i kroppen. Påverkas vid inflammatoriska- och leversjukdomar.
S-Bilirubin Ökad mängd i blodet vid lever- och gallvägssjukdomar (gulsot).
S-ASAT Enzym som finns i hjärta, lever och skelettmuskel. Ökar vid skador i dessa organ.
S-ALAT Enzym som finns i lever och ökar vid levercellsskada.
S-ALP, alkaliska fosfataser Enzym som finns i gallvägar och skelett. Ökar vid stopp i gallvägar och vid lever och skelettsjukdomar.
S-gamma-GT Enzym som finns i levern. Ökar vid stopp i gallvägarna, leverskador och överkonsumtion av alkohol.
S-Urat Urinsyra som i stegrad koncentration kan ge upphov till gikt.
S-HDL Det ”goda” kolesterolet.
S-Kolesterol Blodfett som anses vara en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom.
S-Triglycerider Blodfett som anses vara en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom.
S/P-Glukos, blodsocker Är stegrat vid diabetes.
S-LDL Det ”onda” kolesterolet.
S-LDL/HDL-kvot Riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom.
P-non-HDL Summan av allt “dåligt” kolesterol.
S-TSH Ämnesomsättningsprov.
*Endast på kvinnor
S-PSA Prostataprov.
*Endast på män

 

 

Tillbaka till Hälsoundersökning Premium Senior