Närbild på senior man

Hälsoundersökning Premium Senior

Vår Hälsoundersökning Premium Senior vänder sig till dig som är 70 år eller äldre. För dig har vi ett utökat provtagningspaket med fler analyser och du får längre tid hos läkaren. Hälsoundersökningen sker vid två tillfällen och har samma grundinnehåll som Hälsoundersökning Premium. Läs mer om blodprovstagningen i det utökade paketet för seniorer.

 

Provtagning Senior               Bli företagskund               Bli privatkund

 

 

Hur går en hälsoundersökning till på Hälsocentralen Sophiahemmet? Följ en av patienterna vid undersökning hos både sjuksköterska och läkare.