En hand som håller flera provrör

Labprover vid Hälsoundersökning Premium

 

 

Labprover

Markör för

B-Hb, hemaglobin Blodvärdet. Transporterar syre.
S-Järn Visar järn bundet i plasma. Lågt vid järnbrist och inflammation.
B-SR, sänkningsreaktion Stegrat vid sjukdomar, speciellt infektioner och inflammationer.
S-Kreatinin Njurvärde. Påverkas av muskelmassa.
S-Kalium Kontroll av kroppens vätske- och saltbalans.
S-Kobalamin Vitamin B12 är nödvändigt för nybildning och underhåll av celler, b la för att nervsystemet ska fungera.
S-Calcium Calcium är en mineral som finns bland annat i njurar, tarm, nervsystem och skelett.
S-ASAT Enzym som ökar vid sjukdom i hjärta, lever, muskler och njurar.
S-ALAT Enzym som framför allt finns i levern. Ökar vid sjukdom eller skada.
S-ALP, alkaliska fosfataser Enzym som finns i gallvägar och skelett. Ökar vid lever- och skelettskador.
S-gamma-GT Enzym som framför allt finns i levern. Ökar vid lever- och gall-
skador samt vid överkonsumtion av alkohol.
S-Urat Urinsyra som ökar vid bland annat njursjukdom, blodsjukdomar
och av vissa läkemedel.
S/P-Glukos, blodsocker Blodsocker. Är förhöjt vid diabetes och prediabetes.
S-Kolesterol Nödvändigt blodfett som även visar riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom.
S-Triglycerider Blodfett som visar ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.
S-HDL Det ”goda” kolesterolet.
S-LDL Det ”onda” kolesterolet.
S-LDL/HDL-kvot Riskmarkör för hjärt- och kärlsjukdom.
S-TSH* Ämnesomsättningsprov.

*Screening endast på kvinnor

PSA* Prostataprov.

*Endast på män