Hjälp oss att minnas och skriva vår historia!

Sophiahemmet startar nu ett projekt i samarbete med Centrum för näringslivs-historia som syftar till att säkerställa vår egen historia för kommande generationer.

Om du har en berättelse du vill dela med dig av eller har gammalt material som du tror kan vara av historiskt intresse, det kan vara bilder eller annat arkivmaterial, vänligen kontakta: Krister Hillerud, Centrum för näringslivshistoria. E-post: krister.hillerud@naringslivshistoria.se,
telefon 08-634 99 28.