Jan Zedenius bidrar till den svenska cancerforskningen

”Fram till 2040 kommer antalet cancerfall att öka med cirka 90 procent och samhällskostnaderna kommer att fördubblas om inget görs.

Citatet kommer från en mycket uppmärksammad artikel på DN Debatt i april.

En av dem som stod bakom artikeln är Sophiahemmets chefläkare Jan Zedenius, som sedan snart 10 år också är vetenskaplig sekreterare i Cancerfonden:

– Med artikeln vill vi uppmärksamma de skenande kostnaderna för cancervården och föreslå åtgärder för att minska antalet  insjuknade. Vi efterlyser mer forskningsresurser, en effektivisering av cancervården och en omfattande satsning på att förebygga cancer, säger han.

Jan  Zedenius uppgift i Cancerfonden är bland annat att ta emot ansökningar om anslag och sköta processen med att utse de  bästa projekten som sedan får forskningsstöd.

– Vi får in 400–500 ansökningar per år, en tredjedel får stöd. Cancerfonden har en väldigt bra process för att vaska fram de bästa projekten.  Det  är  väldigt  kul  att  få  bidra  – och jag får en enormt bra inblick i svensk cancerforskning.

Han är även medicinskt sakkunnig för Cancerfonden och blir i den egenskapen ibland tillfrågad om att sitta med i tv-soffor och delta i debatter.

– Man tycker nog att jag har lätt för att prata så att folk förstår.

Sammantaget händer det väldigt mycket inom cancer-forskningen just nu, förklarar han.

– Jag har gott hopp om att vi inom några decennier ska kunna, om inte utrota cancer, så åtminstone hålla den i schack. Att få vara en del av den utvecklingen är fantastiskt.

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2016