Nytt sätt för patientbedömning

På Capio Artro Clinic på Sophiahemmet  sker sedan tre år tillbaka inskrivningen av  föräkringspatienter via triagering, vilket innebär att patienten tas emot, skrivs in och bedöms av en specialiserad fysioterapeut istället för som tidigare en ortoped.

Inspirationen kommer från England där man använt sig av triagering i ett tiotal år med gott resultat.

– Eftersom 70 procent av alla knäåkommor som vi kommer i kontakt med inte ska behandlas av en ortoped utan en fysiotera-
peut känns det som ett naturligt steg att den första bedömningen av patienten görs just av en erfaren fysioterapeut som är specialiserad inom ortopedi/idrottsmedicin, säger Karna Karlsson, VD på Capio Artro Clinic. Hon påpekar att triageringen också sker på ett medicinskt säkerställt sätt med tydliga bedömningskriterier och utesluter inte att ortoped i osäkra fall blir inkopplad. För patienterna innebär triageringen en kortare och snabbare väg till den behandling och/eller rehabilitering som krävs, men också en snabbare förflyttning mellan yrkesgrupperna, om det skulle bli nödvändigt.

– För oss som verksamhet innebär det att vi kan använda de resurser vi har på bästa sätt, varje yrkesgrupp arbetar med det de är utbildade för och tid och resurser går inte till spillo, säger Karna Karlsson.

Foto: Capio Artro Clinic

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2016