Professor i medicin

Jan Östergren, har den 1 oktober 2011 blivit befordrad till professor i medicin vid Karolinska institutet med placering vid institutionen för medicin, Karolinska Solna.

Vid sidan av sitt arbete på Karolinska är Jan Östergren förste livmedikus vid kungahuset sedan 2005 samt knuten till  Hjärt-lung-allergimottagningen vid Sophiahemmet.

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 2 2011