Samlad kompetens

Genom att samla fler ortopediska kompetenser vid Sophiahemmet i ett center kan patienterna få rätt vård oavsett om det är ryggen, knäna eller fötterna som smärtar.

Patienter med olika typer av ortopediska problem och smärttillstånd har länge sökt sig till Sophiahemmet för att få vård. Verksamheten har bestått av olika mottagningar som var och en haft sin egen underspecialitet.

För de patienter som vet vad som orsakat deras problem har uppdelningen inte varit till något större besvär. Mer komplicerat var det för dem där det inte var självklart varför de har ont. Många gånger kan smärtor i höften komma från en sliten rygg eller kanske en felställning i fötterna. Kroppens olika delar hänger samman i livets olika smärtskeden och en modern men snäv subspecialisering gör det svårare att få en helhetsbild av patienten.

– Nu har vi samlat flera av de ortopediska specialisterna på ett och samma ställe. För patienterna innebär det att det kommer att bli lättare att få hjälp av rätt läkare, säger Per-Henrik Ågren, initiativtagare och specialist på fotkirurgi.

– Även för oss läkare finns det en rad fördelar med sammanslagningen. Det blir enklare att utveckla verksamheten när vi träffas dagligen
och dessutom hoppas vi kunna skapa ett administrativt system som underlätta arbetet för oss och även ger en ökad säkerhet för våra
patienter.

Behovet av ortopedisk vård har ökat i samhället de senaste åren liksom efterfrågan av den sortens vård på Sophiahemmet vilket gör att verksamheten på Ortopediskt Center växer. Förutom Per-Henrik Ågren kommer ortopederna Björn Skytting, Karol Zyto, Tom Lindroth, Lennart Taune, Per Hamberg samt neurokirurgen Gunnar Nyberg och handkirurgen Håkan Alnehill arbeta vid Ortopediskt Center. Utöver det kommer ett antal ortopeder att knytas till verksamheten under kortare eller längre perioder för att alltid kunna garantera
en hög tillgänglighet.

– Till skillnad från vad många tror är vår verksamhet säsongsstyrd. Eftersom en stor del av våra patienter själva betalar för sin vård vill
de även ha möjlighet att bestämma när de vill göra ett ingrepp. Det betyder att det är få som väljer att göra en större operation precis före
sommaren eller strax före skidsemestern, säger Per-Henrik Ågren.

Visionen är att skapa ett centrum för de flesta ortopediska problem med högsta kompetens på det medicinska planet kombinerat med en
god omvårdnad med fokus på det mänskliga. På mottagningen kommer en mängd olika åkommor att behandlas. Några av de vanligaste är slitna höfter och knän, smärta i skuldror och axlar, diskbråck och förslitningstillstånd i ryggen samt en mängd olika fot- och handkirurgiska tillstånd.

Några få av Ortopediskt Centers läkare har vårdavtal med landstinget medan de flesta behandlar patienter som betalar själva eller via ett försäkringsbolag.

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 2 2011