Den sjukvård som ges på Sophiahemmet Sjukhus sker dels i egen regi genom det helägda dotterbolaget Sophiahemmet AB, dels genom noggrant 40-tal utvalda vårdgivare som erbjuder specialistsjukvård genom en s k vårdgalleria. Totalt har vi ca 600 000 patientbesök per år och genomför ca 22 000 operationer hos sjukhusets olika verksamheter.

Du hittar en förteckning över våra specialistverksamheter här.

Vården bedrivs genom olika typer av vårdavtal med olika vårdgivare, t ex genom vårdval eller upphandlingar. De ser olika ut för varje verksamhet vilket medför att villkoren för vården preciseras på varje vårdgivares egen hemsida. Den offentligt finansierade vård som utförs av vårdgivarna på Sophiahemmet sker på uppdrag av landstinget som har ett övergripande huvudmannaansvar för all vård som utförs i länet. De fristående vårdgivare som idag bedriver vård inom Sophiahemmet bär alla affärsmässigt och juridiskt medicinskt ansvar för sin verksamhet.

I Sophiahemmet AB:s egna verksamheter ingår Försäkringsmottagningen, Husläkarmottagningen, Hälsocentralen samt en vårdavdelning med 40 vårdplatser som främst tar emot patienter från Sophiahemmets opererande vårdgivare. Vi har även kapacitet att ta emot omvårdnadspatienter. Kontakta vårdavdelningen för mer information.

Till toppen