För remittenter

Den sjukvård som ges på Sophiahemmet Sjukhus sker dels i egen regi genom det helägda dotterbolaget Sophiahemmet AB, dels genom noggrant 40-tal utvalda vårdgivare som erbjuder specialistsjukvård genom en s k vårdgalleria.

Totalt har vi ca 600 000 patientbesök per år och genomför ca 22 000 operationer hos sjukhusets vårdgivare. Du hittar en förteckning över våra specialistverksamheter här.

Vården bedrivs genom olika typer av avtal med t ex Region Stockholm genom vårdval Stockholm eller andra avtal med regioner i Sverige. Varje vårdgivare ansvarar för sina respektive avtal. Den offentligt finansierade vård som utförs av vårdgivarna på Sophiahemmet sker på uppdrag av Region Stockholm som har ett övergripande huvudmannaansvar för all vård som utförs i länet. De vårdgivare som bedriver vård inom Sophiahemmet bär alla affärsmässigt och juridiskt medicinskt ansvar för sin verksamhet enligt Sophiahemmets ackrediteringsmodell.

I Sophiahemmet AB:s egna verksamheter ingår FörsäkringsmottagningenHusläkarmottagningenHälsocentralen samt en vårdavdelning med 40 flexibla vårdplatser som främst tar emot patienter från Sophiahemmets opererande vårdgivare. Vi har även kapacitet att ta emot omvårdnadspatienter. Kontakta vårdavdelningen för mer information.