Kvalitets- och miljöcertifiering

För god och tidsenlig vård – så formulerade Drottning Sophia sin insiktsfulla vision för Sophiahemmet redan 1889.

Den vårdvisionen håller fortfarande för dagens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Sophiahemmet är kvalitets- och miljöcertifierat

För att säkerställa att lagkraven uppfylls och utveckling sker gällande patientsäkerhet, kvalitet och miljö så har Sophiahemmet valt att ISO-certifiera verksamheterna. Sedan 2008 är vi kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001 och interna och externa revisioner hålls årligen för att ständigt förbättra och utveckla vårt ledningssystem. Sedan 2004 är Sophiahemmet är miljöcertifierat, enligt SS-EN ISO 14001 och har ett väl implementerat miljöledningssystem som även det årligen revideras internt av egna revisorer och av externt revisionsföretag.

Intern revision är vår egen kontroll på att vi arbetar på rätt sätt. Syftet med de interna revisionerna är att ge ledningen information samt att säkerställa att verkligheten överensstämmer med kvalitet- och miljöledningssystemet samt att ledningssystemet överensstämmer med standarden och lagkrav. Extern revision genomförs av tredje part och syftar till att undersöka om kraven i ISO-certifieringen uppfylls liksom de lagkrav verksamheten omfattas av. Extern revision krävs för att bli certifierad.

Förutom det så granskar vi kontinuerligt resultatet av vårt arbete för att säkerställa och utveckla vårdkvaliteten i vår strävan mot en så säker och god vård som någonsin möjligt. Vi har ett nära samarbete med Sophiahemmets Högskola som bedriver forskning och utbildning. Läs gärna mer om vårt kvalitetsarbete i vår patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsredovisning om hur vi arbetar och har arbetat under 2019 och se även resultatet från våra patientenkäter där 7955 svar inkom under 2019. Läs mer här!